Strona główna BIP - najnowsze publikacje

 1. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2015
  Data modyfikacji: 02-09-2015 09:31
 2. Protokoły - kadencja 2014-2018
  Data modyfikacji: 02-09-2015 09:11
 3. 2015-08-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 31-08-2015 15:04
 4. REFERENDUM 2015
  Data modyfikacji: 31-08-2015 15:00
 5. 2015-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Data modyfikacji: 28-08-2015 13:37
 6. Wydział Komunalno-Inwestycyjny
  Data modyfikacji: 25-08-2015 13:26
 7. 2015-08-06 SFINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GŁUBCZYCE POPRZEZ PRZEJĘCIE DŁUGU W KWOCIE 9507147,90 ZŁ.
  Data modyfikacji: 25-08-2015 13:17
 8. 2015-08-17 ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W CZASIE PRZEWOZU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE
  Data modyfikacji: 25-08-2015 13:09
 9. 2015-08-21 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej w Radyni
  Data utworzenia: 21-08-2015 12:37
 10. Obwieszczenie o X Sesji RM
  Data modyfikacji: 20-08-2015 11:10

Cmentarz Komunalny w Głubczycach Biblioteka Publiczna Głubczyce MOK w Głubczycach TV Głubczyce Skarby pogranicza Zdrowie opolskie  Śląsk bez granic Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum ePUAP System Informacji Przestrzennej baner_partnerstwo_nyskie.jpeg ssd_baner3_1.jpegWirtualny spacer.