GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2011-2014

WRZESIEŃ 2014

2014-09-19 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  zaprasza do składania ofert na:

 • Wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym ul. Raciborska 10a/10 w Glubczycach, szczegóły/załącznik SCAN0508_000.pdf
 • Remont schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Marka 1 w Głubczycach, szczegóły/załącznik SCAN0507_000.pdf
 • Wymiana 2-ch okien i wykonanie wentylacji łazienki w lokalu mieszklnym przy ul. Sosnowieckiej nr 1/4 w Głubczycach, szczegóły/załącznik SCAN0506_000.pdf

2014-09-15 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę: szczegóły /załączniki:

2014-09-15 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zmówienia publicznego pn "Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50)". 

szczegóły/załaczniki:

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO - 2014-2017.pdf

załącznik nr 1 Formularz oferty - dostawa gazu wysokometanowego.doc

załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art 22.doc

załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art 24.doc

załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o umowie z OSD.doc

załącznik nr 6 SIWZ - wykaz dostaw.doc

załącznik nr 4 SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.doc

 

2014-09-05 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  zaprasza do składania ofert na:

 • Remont schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Marka 1 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0451_000.pdf
 • Wymiana instalacji wodnej w lokalu przy ul. Raciborska 10a/10 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0452_000.pdf
 • Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 10/5 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0449_000.pdf
 • PT instyalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 35/7 w Głubczycach wraz z adaptacją istniejącej wentylacji grawitacyjnej + kosztorys inwestorski: szczegóły/załącznik SCAN0453_000.pdf
 • Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sosnowieckiej 1/4 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0450_000.pdf

2014-09-01 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę w sezonie grzewczym 2014/2015 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny do kotłowni przy ul. Sudeckiej 20 w Głubczycach.

szczegóły/załączniki ogłoszenia:

zapytanie cenowe - dostawa węgla 2014-2015.pdf

Treść oferty - dostawa węgla 2014-2015.doc

Załącznik nr 1 - wykaz dostaw.doc

umowa - dostawa węgla 2014-2015.pdf

SIERPIEŃ 2014

2014-08-29 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. informuje, że posiada do wynajęcia 2 lokale mieszkalne 2-pokojowe położone w Głubczycach przy ul.Nowy Świat o powierzchni użytkowej ok.54 m2.

Szczegóły ogłoszenia: SCAN0429_000.pdf

2014-08-25 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę: szczegóły /załączniki:

2014-08-21 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  zaprasza do składania ofert na:

 • Remont schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Marka 1 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0402_000.pdf
 • Wymiana instalacji wodnej w lokalu przy ul. Raciborska 10a/10 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0401_000.pdf
 • Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 10/5 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0413_000.pdf
 • PT instyalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 35/7 w Głubczycach wraz z adaptacją istniejącej wentylacji grawitacyjnej + kosztorys inwestorski: szczegóły/załącznik SCAN0399_000.pdf
 • Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sosnowieckiej 1/4 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0398_000.pdf
 • Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Staszica 11/7 w Głubczycach: szczegóły/załacznik SCAN0397_000.pdf
 • Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Bałuckiego 1/7 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0396_000.pdf

2014-08-13 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wystęując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług dotyczących sądowego dochodzenia roszczeń o zapłatę należności związanych z najmem dzierżawą nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce objętych Porozumieniem z dnia 02.01.2014 r. oraz opłat za media obciążających osoby będące dłużnikami Gminy Głubczyce w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem Rejonowym w Lublinie za pośrednictwem strony www.esad.gov.pl oraz Sądami Rejonowymi i Okręgowymi wg właściwości miejscowej dłużników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (orientacyjnie około 100 nakazów zapłaty w ciągu roku).

szczegóły/załączniki:

SCAN0371_000.pdf

2014-08-08 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem lub w dzierżawę: szczegóły /załączniki:

2014-08-08 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  zaprasza do składania ofert na:

 • Remont schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Marka 1 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0350_000.pdf
 • PT instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 35/7 w Głubczycach wraz z adaptacją istniejącej wentylacji grawitacyjnej / zamawiający posiada zapewnienie dostawy gazu i opinię kominiarską: szczegóły/załacznik SCAN0349_000.pdf

2014-08-06 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  zaprasza do składania ofert na:

 • Remont i budowę nowych pieców kaflowych 10 szt. w Głubczycach - lokalizacja zgodnie z przemiarem robót: szczegóły / załącznik SCAN0348_000.pdf

LIPIEC 2014

2014-07-31 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem lub w dzierżawę: szczegóły /załączniki:

2014-07-25 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  zaprasza do składania ofert na:

 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszklnym przy ul. Kochanowskiego 8/2 w Głubczycach: szczegóły/załącznik SCAN0330_000.pdf
 • PT instalacji gazowej w lokalu mieszklnym przy ul. Warszawskiej 35/7 w Głubczycach wraz z adaptacją istniejącej wentylacji grawitacyjnej + kosztorys inwestorski / zamawiający posiada opinię kominiarską i zapewnienie dostawy gazu: szczegóły / załącznik SCAN0329_000.pdf

2014-07-21 GTBS Spółka z o. o. informuje o wynikach przetargu w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej lub biurowej, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/14 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN0312_000.pdf)

2014-07-21 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  zaprasza do składania ofert na:

2014-07-14 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na:

 • "wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul.Gdańskiej 24 w Głubczycach", szczegóły: ;
 • "PT instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul.Warszawskiej 35/7 w Głubczycach wraz z adaptacją istniejącej wentylacji grawitacyjnej", szczegóły: SCAN0296_000.pdf;
 • "wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul.Kozielskiej 20 w Głubczycach", szczegóły: SCAN0297_000.pdf.

2014-07-11 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 21,80 m2, położenie: Gdańska 28/3 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony)

Szczegóły/załączniki: SCAN0287_000.pdf

2014-07-08 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na:

2014-07-08 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej lub biurowej, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/14 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN0276_000.pdf)

2014-06-27 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na:

 • remont schodów w budynku mieszkalnym przy ul.Marka 1 w Głubczycach: SCAN0272_000.pdf
 • wymianę drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul.Bałuckiego 4 w Głubczycach: SCAN0273_000.pdf
 • remont lokalu mieszkalnego przy ul.Słowackiego 9/7 w Głubczycach: SCAN0274_000.pdf.

CZERWIEC 2014

2014-06-27 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na:

2014-06-25 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 21,80 m2, położenie: Gdańska 28/3 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony)

Szczegóły/załączniki: SCAN0251_000.pdf

2014-06-25 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę: szczegóły /załączniki

2014-06-18 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • "remont szaletu - elewacja przy ul.Krakowskiej w Głubczycach";  szczegóły:SCAN0225_000.pdf

2014-06-18 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • "wykonanie zamówienia obejmującego świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych nr 5, 6 i 7 przy ul.Sosnowieckiej 3 w Głubczycach - zamawiający posiada inwenteryzację lokali";  szczegóły:SCAN0224_000.pdf

2014-06-17 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej lub biurowej, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/14 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN0216_000.pdf)

2014-06-16 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -działalność handlowa, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/23 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN0214_000.pdf)

2014-06-11 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

2014-06-06 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 21,80 m2, położenie: Gdańska 28/3 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony)

Szczegóły/załączniki: [file,id_cms='6104',type='attachment

2014-06-02 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -działalność handlowa, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/23 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN0149_000.pdf)

MAJ 2014

2014-05-27 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę: szczegóły /załączniki

2014-05-27 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej lub biurowej, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/14 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN0138_000.pdf)

2014-05-16 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 21,80 m2, położenie: Gdańska 28/3 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony)

Szczegóły/załączniki: SCAN0115_000.pdf

2014-05-09 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem:

- część działki Nr 429/45 -działalność handlowa, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/23 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN0102_000.pdf)

2014-05-09 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności biurowej, handlowej, powierzchnia: 15,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/18 w Głubczycach, okres zawaria umowy: od 01.07.2014r na czas nieokreślony (Szczegóły: SCAN0098_000.pdf)

 

2014-05-09 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności biurowej, handlowej, powierzchnia: 23,99 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/19 w Głubczycach, okres zawaria umowy: od 01.07.2014r na czas nieokreślony (Szczegóły: SCAN0097_000.pdf)

KWIECIEŃ 2014

2014-04-23 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności biurowej, handlowej, powierzchnia: 15,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/18 w Głubczycach, okres zawaria umowy: od 01.07.2014r na czas nieokreślony (Szczegóły: SCAN0048_000.pdf)

 

2014-04-23 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności biurowej, handlowej, powierzchnia: 23,99 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/19 w Głubczycach, okres zawaria umowy: od 01.07.2014r na czas nieokreślony (Szczegóły: SCAN0049_000.pdf)

 

2014-04-16Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę: szczegóły /załączniki

 

SCAN0033_000.pdf

 

(Szczegóły: SCAN0011_000.pdf)

2014-04-09 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość lokalowa - lokal niemieszkalny przy ul.Gdańskiej 28/12 o powierzchni 36,50 m2.

(Szczegóły: SCAN0012_000.pdf)

2014-04-02 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności biurowej, handlowej, powierzchnia: 15,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/18 w Głubczycach, okres zawaria umowy: od 01.07.2014r na czas nieokreślony (Szczegóły: SCAN9997_000.pdf)

2014-04-02 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem:

- część działki Nr 429/45 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności biurowej, handlowej, powierzchnia: 23,99 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/19 w Głubczycach, okres zawaria umowy: od 01.07.2014r na czas nieokreślony (Szczegóły: SCAN9998_000.pdf)

MARZEC 2014

2014-03-25 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I ustny przetarg nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 36,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/12 w Głubczycach, okres zawaria umowy: od 01.06.2014r na czas nieokreślony (Szczegóły: SCAN9980_000.pdf)

2014-03-25 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Chrobrego 1/2 w Głubczycach - szczegóły/ załącznik

2014-03-21 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. podaje odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Sobieskiego 19/14 w Głubczycach:

2014-03-20 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę: szczegóły /załączniki

2014-03-17 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 19/14 w Głubczycach  szczegóły - załacznik;Sobieskiego 19-14.pdf

2014-03-11 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę: szczegóły /załączniki

2014-03-06 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

2014-03-06 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

"Świadczenie usług dotyczących sądowego dochodzenia roszczeń o zapłatę należności związanych z najmem, dzierżawą nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce objętych Porozumieniem z dnia 02.01.2014r. oraz opłat za media obciążających osoby będące dłużnikami Gminy Głubczyce w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem Rejonowym w Lublinie za pośrednictwem strony www.esad.gov.pl oraz Sądami Rejonowymi i Okręgowymi wg właściwości miejscowej dłużników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (orientacyjnie uzyskanie 200 nakazów zapłaty w ciagu roku)."

2014-03-04 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 25,00 m2, położenie: Gdańska 28/6 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony od 01-04-2014r.)

SCAN9918_000.pdf

2014-03-04 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 36,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/12 w Głubczycach, okres zawaria umowy: od 01.06.2014r na czas nieokreślony (Szczegóły: SCAN9917_000.pdf)

LUTY 2014

2014-02-28 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

2014-02-13 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 25,00 m2, położenie: Gdańska 28/6 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony od 01-04-2014r.)

SCAN9868_000.pdf

2014-02-10 GTBS Sp. z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku przy ul. Oświęcimskiej 2 w Głubczycach oraz Koła Łowieckiego Nr 1 OSTOJA w Głubczycach w sprawie oddania w dzierżawę n/w nieruchomości:

 • część działki nr 708/48, ul. Oświęcimska 2 w Głubczycach, dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę nietrwale zwiazaną z gruntem: szczegóły / załącznik:ogłoszenie.pdf

2014-02-07Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

 • remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 4/5 w Głubczycach: szczegóły / załącznik:

SCAN9838_000.pdf

 • remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 4/10 w Głubczycach: szczegóły / załącznik:

SCAN9837_000.pdf

 • wykonanie studzienki odwadniającej w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Głubczycach: szczegóły/załącznik:

SCAN9836_000.pdf

STYCZEŃ 2014

2014-01-27 GTBS Spółka z o. o. informuje o wynikach przetargu w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:
- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 38,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/4 w Głubczycach: szczególy/ załącznik SCAN9810_000.pdf

2014-01-27 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. oglasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem  w drodze przetargu niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 22,80 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/10 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN9809_000.pdf)

2014-01-27 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na najem n/w nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o.

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności biurowej, handlowej; powierzchnia: 25,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/6 w Głubczycach (Szczegóły/ załacznik) SCAN9806_000.pdf

2014-01-23 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia ofert na:

 • wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji grzewczej polegających na zabezpieczeniu instalacji centralnego ogrzewania przed wzrostem ciśnienia – kotłownia przy ul. Sudeckiej 20 w Głubczycach

szczegóły/załączniki

Sudecka 20 - zapytanie cenowe - kotłownia.doc

Kotłownia Sudecka - Zabezp CO Przedmiar.pdf 

Kotłownia Sudecka - Schem Zabez CO.pdf

 

2014-01-21 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

 • wykonanie instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Plebiscytowa 12/5 w Głubczycach szczegóły / załącznik SCAN9795_000.pdf

2014-01-20 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • projekt techniczny wymiany instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul.Plac Zgody 6 w Głubczycach.szczegóły / załącznik SCAN9794_000.pdf

2014-01-20 GTBS Sp. z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego:

 • nieruchomość gruntowa położona w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 708/48 szczegóły / załącznik SCAN9793_000.pdf

2014-01-17 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • zakup i dostawę kuchenki gazowej 3 palnikowej na gaz ziemny do lokalu mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Pszczelnej 4/1- szczegóły / załącznik SCAN9789_000.pdf

2014-01-16 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • projekt techniczny wymiany instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul.Plac Zgody 6 w Głubczycach. szczegóły/ załącznikSCAN9788_000.pdf

2014-01-14 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:
- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 38,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/4 w Głubczycach: szczególy/ załącznik SCAN9777_000.pdf

2014-01-13 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • projekt techniczny wymiany instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul.Plac Zgody 6 w Głubczycach. (Szczegóły: SCAN9766_000.pdf)

2014-01-08 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z par.34 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz.719), okresowe sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) zgodnie z art.62 ust1 okt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (Dz.U.z 2010r. Nr 243 poz.1623) - budynki Wspólnot i TBS (Szczegóły: SCAN9756_000.pdf)

2014-01-07 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • ubezpieczenie budynków 100% gminnych w Gminie Głubczyce w 2014r. (Szczegóły: SCAN9745_000.pdf)

2014-01-07 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2014r. kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na roboty ogólnobudowlane w zasobach gminy Głubczyce usytuowanych w Głubczycach i gminie Głubczyce (Szczegóły: SCAN9746_000.pdf)

2014-01-07 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2014r. kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz nadzór inwestorski w zakresie instalacji gazowej i C.O. w zasobach gminy Głubczyce usytuowanych w Głubczycach i gminie Głubczyce (Szczegóły: SCAN9747_000.pdf)

2014-01-07 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2014r. kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, schematów ideowych na roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi w zasobach gminy Głubczyce usytuowanych w Głubczycach i gminie Głubczyce (Szczegóły: SCAN9748_000.pdf)

2014-01-07 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na:

 • usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z par.34 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz.719), okresowe sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) zgodnie z art.62 ust1 okt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (Dz.U.z 2010r. Nr 243 poz.1623) - budynki gminne (Szczegóły: SCAN9749_000.pdf)

2014-01-02 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w  najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności biurowej, handlowej; powierzchnia: 25,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/6 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN9742_000.pdf)

2014-01-02 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. oglasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem  w drodze przetargu niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 22,80 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/10 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN9741_000.pdf)


GRUDZIEŃ 2013

2013-12-24 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. oglasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem  w drodze przetargu niżej wymienionych nieruchomości:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 38,70 m2, położenie: Gdańska 28/4 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony od 01-12-2013r.)

SCAN9724_000.pdf

2013-12-17 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na wykonanie instalacji wodno w lokalu mieszkalnym przy ul. Raciborskiej 8a/14 w Głubczycach i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Raciborskiej 8a/13 w Głubczycach;

szczegóły / załącznik

SCAN9705_000.pdf

2013-12-12 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w  najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 22,80 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/10 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN9692_000.pdf)

2013-12-11 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 36,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/12 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN9689_000.pdf)

2013-12-04 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. przeznaczonych do oddania w najem  w drodze przetargu:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 38,70 m2, położenie: Gdańska 28/4 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony od 01-12-2013r.)

SCAN9678_000.pdf

2013-12-02 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę / najem:

LISTOPAD 2013

2013-11-25 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

(szczegóły  / załączniki)

2013-11-22 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na remont lokali mieszkalnych:

szczegóły / załączniki:

2013-11-22 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 36,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/12 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN9640_000.pdf)

2013-11-15 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

szczegóły / załączniki:

2013-11-12 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ogłasza III przetarg ustny ograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

2013-11-12 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

(szczegóły  / załączniki)

2013-11-12 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 31,00 m2, położenie: Gdańska 28/2 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony od 01-01-2014r.)

SCAN9605_000.pdf

2013-11-04 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej wraz z przewodem wentylacyjnym w lokalu mieszkalnym przy ul. Plebiscytowej 12/5 w Głubczycach:

szczegóły/załącznik

2013-11-04 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na wymianę stolarki okiennej n/w lokalch mieszkalnych:

szczegóły/załącznik

PAŹDZIERNIK 2013

2013-10-31 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 429/44 -lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej, powierzchnia: 36,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/12 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN9561_000.pdf)

2013-10-28 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • częśc dzialki nr 429/45, pow. 20,72m2, Głubczyce, ul. Gadańska 28/21 lokal użytkowy do prowadzenia działalności handlowej (szczegóły / załącznik SCAN9540_000.pdf)

2013-10-25 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

szczegóły / załączniki:

2013-10-25 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów elektrycznych i pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem

szczegóły/załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów elektrycznych i pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem.doc

SIWZ - dostawa materiałów elektrycznych i pieców akumulacyjnych.pdf

2013 - załącznik nr 1a - formularz cenowy.xls

Załącznik nr 1 SIWZ - formularz ofertowy.doc

załącznik nr 2 SIWZ oświadczenie art 22.doc

Załącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 5 SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 SIWZ - umowa.pdf

wyjaśnienia do treści SIWZ.pdf

treść odpowiedzi na zapytania do SIWZ 2.pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

 

 

2013-10-24 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

(szczegóły  / załączniki)

SCAN9515_000.pdf

SCAN9517_000.pdf

2013-10-22 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

(szczegóły  / załączniki)

2013-10-21 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. przeznaczonych do oddania w najem  w drodze przetargu:

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 31,00 m2, położenie: Gdańska 28/2 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony od 01-01-2014r.)

SCAN9495_000.pdf

2013-10-16 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 21,80 m2, położenie: Gdańska 28/3 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.11.2013r.)

Szczegóły/załączniki:

SCAN9490_000.pdf

2013-10-15 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

2013-10-10 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • Przeprowadzenie powszechnej jesiennej akcji deratyzacyjnej w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez GTBS Głubczyce zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Głuczyc z dnia 30 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej jesiennej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2013r. - szczegóły / załącznik  - SCAN9475_000.pdf]

2013-10-08 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości

Część działki nr 429/45, powierzchnia: 20,72 m2, położenie: Gdańska 28/21 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.)

Szczegóły/załączniki:

2013-10-07 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji wodnej i gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ulicy Przyrowie 4 w Głubczycach: szczegóły/załącznik

2013-10-07 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Koszarowej 6 w Głubczycach: szczegóły/załącznik

2013-10-07 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ulicy Warszawskiej 23 w Głubczycach: szczegóły/załącznik

2013-10-07 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem:

szczegóły/załącznik

2013-10-02 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce ogłasza II przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynków przy ulicy Warszawskiej 22, 23 i 25 w Głubczycach w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

(szczegóły  / załączniki)

WRZESIEŃ 2013

2013-09-27 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości

Część działki nr 429/44, powierzchnia: 21,80 m2, położenie: Gdańska 28/3 - lokal użytkowy do prowadzenia działaności handlowej (umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.11.2013r.)

Szczegóły/załączniki:

SCAN9443_000.pdf

2013-09-27 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 28 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - Dworcowa 28- www.doc

Dworcowa 28 - przedmiar robót.pdf

 

2013-09-26 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Powstańców 31 w Głubczycach:

szczegóły / załącznik

2013-09-26 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do składania ofert na remont lokali mieszkalnych w Głubczycach przy  ul.  Warszawskiej 23/6, ul. Warszawskiej 23/7 i ul. Koszarowej 6/9:

szczegóły / załaczniki

2013-09-25  Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na: remont i budowa pieców kaflowych:

szczegóły / załącznik

2013-09-23 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem / dzierżawę:

(szczegóły  / załączniki)

2013-09-17 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. przeznaczonych do oddania w najem  w drodze przetargu:

obwieszczenie.pdf

2013-09-16 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę w sezonie grzewczym 2013/2014 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny

szczegóły/załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu - dostawa węgla.doc

SIWZ - DOSTAWA WĘGLA 2013-2014.doc

Załącznik nr 1-1a SIWZ - formularz ofertowy.doc

załącznik nr 2 SIWZ oświadczenie art 22.doc

Załącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 4 SIWZ - wykaz dostaw.doc

Załącznik nr 5 SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 SIWZ - umowa.doc

zawiadomienie o wyborze oferty - www.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa w sezonie grzewczym 2013-2014 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny.doc

 

2013-09-13 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie studzienki odwadniającej w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 12 wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Głubczycach:

Przedmia robót na studzienkę odwadniającą przy ul Grunwaldzkiej 12.pdf

Zapytanie cenowe Grunwaldzka 12 studzienka odwadniająca.pdf

 

2013-09-13 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul.Powstańców 8/5 w Głubczycach:

Przedmiar robót na wymianę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Powstańców 8-5.pdf

Zapytanie cenowe na wymianę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Powstańców 8-5.pdf

 

2013-09-12 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza II przetarg nieograniczony na:

"Kompleksową dostawę gazu ziemnego do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach, obejmującą sprzedaż i usługi dystybucji"

szczegóły/załączniki:

Ogłoszenie o przetargu - kompleksowa dostawa gazu ziemnego.doc

SIWZ - gaz - 2013-2014.pdf

Załącznik nr 1 SIWZ - formularz ofertowy.doc

załącznik nr 2 SIWZ oświadczenie art 22.doc

Załącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 5 SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc

załącznik nr 6 SIWZ - umowa.doc

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf

 

 

2013-09-10 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont lokalu mieszkalnego przy

ul.Przyrowie 4/3 w Głubczycach:

Przedmiar robót na remont lokalu przy ul. Przyrowie 4-3.pdf

Zapytanie cenowe na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Przyrowie 4-3.pdf

 

2013-09-09 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem / dzierżawę w drodze przetargu:

(szczegóły/załączniki)

2013-09-06 Głubczyckie TBS Sp. z o.o.podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu.

Obwieszczenie.pdf

 

2013-09-05 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont lokalu mieszkalnego przy

ul. Warszawskiej 23/6 w Głubczycach:

Przedmiar robót na Warszawską 23-6 - remont.pdf 

zapytanie cenowe na remont lokalu mieszkalnego przy ul Warszawskiej 23-6.pdf

 

2013-09-02 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem / dzierżawę (szczegóły/załączniki)

SIERPIEŃ 2013

2013-08-30 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont lokalu mieszkalnego przy

ul. Warszawskiej 23/7 w Głubczycach:

Przedmiar robót na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23-7 str 1.pdf

Przedmiar robót na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23-7 str 2.pdf

Zapytanie cenowe na remont lokalu mieszkalnegho przy ul Warszawskiej 23-7.pdf

 

2013-08-30 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony na

"Kompleksową dostawę gazu ziemnego do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach obejmująca sprzedaż i usługi dystrybucji"

szczegóły/załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - kompleksowa dostawa gazu ziemnego.doc

SIWZ - gaz - 2013-2014[1].pdf

Załącznik nr 1 SIWZ - formularz ofertowy.doc

załącznik nr 2 SIWZ oświadczenie art 22.doc

Załącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 5 SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc

załącznik nr 6 SIWZ - umowa.doc

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

2013-08-28 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Zgody 6/9  w Głubczycach:

Przedmiar robót Plac Zgody 6-9 instalacja gazowa i centralne ogrzewanie.pdf

Zapytanie cenowe Plac Zgody 6-9 instalacja gazowa i centralne ogrzewanie.pdf

 

2013-08-26 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem / dzierżawę (szczegóły/załączniki)

2013-08-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę rynien i rur spustowych przy ul. Dworcowej 12  w Głubczycach:

Przedmiar wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Dworcowej 12.pdf

Zapytanie cenowe wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Dworcowej 12.pdf

 

2013-08-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż wodomierzy przy ul. Kozielskiej 20 w lokalach mieszkalnych 2,4,5 w Głubczycach:

Przedmiar Kozielska 20-2 łazienka.pdf

Przedmiar Kozielska 20-2 ubikacja.pdf

Przedmiar Kozielska 20-4 łazienka.pdf

Przedmiar Kozielska 20-4 ubikacja.pdf

Przedmiar Kozielska 20-5 łazienka.pdf

Przedmiar Kozielska 20-5 ubikacja.pdf

Zapytanie cenowe na montaż wodomierzy przy ul. Kozielskiej 20 w lokalach 2.4.5.pdf

 

2013-08-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont lokalu mieszkalnego przy

ul. Warszawskiej 23/7 w Głubczycach:

Przedmiar robót na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23-7 str 1.pdf 

Przedmiar robót na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23-7 str 2.pdf

Zapytanie cenowe na remont lokalu mieszkalnegho przy ul Warszawskiej 23-7.pdf

 

2013-08-08 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. informuje, że posiada do wynajęcia dwa lokale mieszkalne położone w Głubczycach przy ul.Nowy Świat 1a/8 oraz przy ul.Nowy Świat 1a/12 o powierzchni użytkowej 52,27 m2 każde, składających się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.

Osoby zainteresowane lokalami prosimy o składanie wniosków o wynajem lokalu w siedzibie GTBS przy ul.Pocztowej 8 w Głubczycach do dnia 26.08.2013r.

2013-08-19 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem / dzierżawę (szczegóły/załączniki)

2013-08-08 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce ogłasza I przetarg ustny ograniczony w sprawie oddania w najem komórki gminnej - szczegóły w załaczniku:

 

2013-08-02 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr. 5 przy ul. Kozielskiej 20 w Głubczycach:

Przedmiar robót str 1 Kozielska 20-5.pdf 

Przedmiar robót str 2 Kozielska 20-5.pdf

Przedmiar robót str 3 Kozielska 20-5.pdf

Zapytanie cenowe na wymianę instalacji elektrycznej Kozielska 20-5 str 1.pdf

Zapytanie cenowe na wymianę instalacji elektrycznej Kozielska 20-5 str 2.pdf

 

2013-08-02 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż wodomierzy przy ul. Kozielskiej 20 w lokalach mieszkalnych 2,4,5 w Głubczycach:

 

Przedmiar Kozielska 20-2 łazienka.pdf 

Przedmiar Kozielska 20-2 ubikacja.pdf

Przedmiar Kozielska 20-4 łazienka.pdf

Przedmiar Kozielska 20-4 ubikacja.pdf

Przedmiar Kozielska 20-5 łazienka.pdf

Przedmiar Kozielska 20-5 ubikacja.pdf

Zapytanie cenowe na montaż wodomierzy przy ul. Kozielskiej 20 w lokalach 2.4.5 str 1..pdf

Zapytanie cenowe na montaż wodomierzy przy ul. Kozielskiej 20 w lokalach 2.4.5 str 2..pdf 

 

LIPIEC 2013        

2013-07-29 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont lokalu mieszkalnego przy

ul. Warszawskiej 23/7 w Głubczycach:

Przedmiar robót na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23-7 str 1.pdf

Przedmiar robót na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 23-7 str 2.pdf

Zapytanie cenowe na remont lokalu mieszkalnegho przy ul Warszawskiej 23-7 str. 1.pdf

Zapytanie cenowe na remont lokalu mieszkalnegho przy ul Warszawskiej 23-7 str. 2.pdf

 

2013-07-19 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

-domontaż okna, odtworzenie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi balkonowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 19/7  w Głubczycach

oraz

-zmniejszenie i niewielkie przesunięcie okna łazienkowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 19/14 w Głubczycach:

przedmiar robót na demontaż okna i montaż drzwi balkonowych w loklau przy ul. Sobioeskiego 19-7.pdf

przedmiar robót zmniejszenie i niewielkie przesunięcie okna łazienkowego prz ul. Sobieskiego 19-14.pdf

zapytanie cenowe na demontaż okna i montaż drzwi balkonowych oraz przesunięcie i zmniejszenie okna łazienkowego strona 1.pdf

zapytanie cenowe na demontaż okna i montaż drzwi balkonowych oraz przesunięcie i zmniejszenie okna łazienkowego strona 2.pdf

 

2013-07-18 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę rynien i rur spustowych przy ul. Dworcowej 12  w Głubczycach:

Przedmiar wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Dworcowej 12.pdf

Zapytanie cenowe wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Dworcowej 12 str 1.pdf

Zapytanie cenowe wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Dworcowej 12 str 2.pdf 

2013-07-18 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę (szczegóły /załączniki)

 

2013-07-17 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr. 6 przy ul. Warszawskiej 23 w Głubczycach:

Warszawska 23-6 przedmiar robót instalacji elektr str 1.pdf

Warszawska 23-6 przedmiar robót instalacji elektr str 2.pdf

Warszawska 23-6 przedmiar robót instalacji elektr str 3.pdf

Warszawska 23-6 przedmiar robót instalacji elektr str 4.pdf

Zapytanie cenowe Warszawska 23-6 str 1.pdf

Zapytanie cenowe Warszawska 23-6 str 2.pdf

 

2013-07-17 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr. 7 przy ul. Warszawskiej 23 w Głubczycach:

Warszawska 23-7 przedmiar robót instalacji elektr str 1.pdf

Warszawska 23-7 przedmiar robót instalacji elektr str 2.pdf

Warszawska 23-7 przedmiar robót instalacji elektr str 3.pdf

Warszawska 23-7 przedmiar robót instalacji elektr str 4.pdf

Zapytanie cenowe Warszawska 23-7 str 1.pdf

Zapytanie cenowe Warszawska 23-7 str 2.pdf

                                                                                                                            

2013-07-17 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr. 5 przy ul. Kozielskiej 20 w Głubczycach:

Przedmiar robót str 1 Kozielska 20-5.pdf

Przedmiar robót str 2 Kozielska 20-5.pdf

Przedmiar robót str 3 Kozielska 20-5.pdf

Zapytanie cenowe Kozielska 20-5 str 1.pdf

Zapytanie cenowe Kozielska 20-5 str 2.pdf

 

2013-07-03 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Głubczycach przy ul. Moniuszki 11a/5 i ul. Moniuszki 11c/1:

(szczegóły / załączniki)

odpowiedzi projektanta Moniuszki 11.jpeg 

zapytania do Moniuszki 11.pdf

Moniuszki 11a-5.pdf

Moniuszki 11a-5- rozwinięcie.pdf

Moniuszki 11a-5- schemat hydrauliczny.pdf

Moniuszki 11c-1.pdf

Moniuszki 11c-1-rozwiniecie.pdf

Moniuszki 11c-1-schemat hydrauliczny.pdf

Opis techniczny - Moniuszki 11a-5.pdf

Opis techniczny Moniuszki 11 c-1.pdf

Przedmiar robót Moniuszki 11a-5 str.1.pdf

Przedmiar robót Moniuszki 11a-5 str.2.pdf

Przedmiar robót Moniuszki 11c-1 str.2.pdf

Przedmiar robót Moniuszki11c-1 str. 1.pdf

zapytanie cenowe Moniuszki 11a-c str.1.pdf

zapytanie cenowe Moniuszki 11a-c str.2.pdf

 

CZERWIEC 2013

2013-06-27 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem:

(szczegóły / załaczniki)

2013-06-19 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. I. Armii 12 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na wymianę wlz i tablic oraz instalacji elektrycznej w klatce schodowej i w piwnicy budynku przy ul. I. Armii 12 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Zapytanie cenowe.odt

I Armii 12 - przedmiar robót.pdf

I Armii 12 - schemat ideowy.pdf

 

2013-06-19 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 15 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na wymianę wlz i tablic oraz instalacji elektrycznej w klatce schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 15 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Zapytanie cenowe.odt

Niepodległosci 15 - przedmiar robót.pdf

Niepodległości 15 schemat ideowy.pdf

 

2013-06-10 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

(szczegóły / załączniki)

2013-06-03 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości (szczegóły / załącznik)

MAJ 2013

2013-05-29 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 11 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

remont dachu wraz z wymianą pokrycia z płytek cementowo-azbestowych płaskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pokrycie z gontów papowych w kolorze grafitowym w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - Grunwaldzka 11.doc

Grunwaldzka 11, remont dachu przedmiar.pdf

Grunwaldzka 11, rys 1.pdf

Grunwaldzka 11, rys 2.pdf

Grunwaldzka 11, rys.3.pdf

Grunwaldzka 11, rys.4.pdf

Grunwaldzka 11, rys.5.pdf

Grunwaldzka 11, rys.6.pdf

Grunwaldzka 11,rys.7.pdf

Grunwaldzka 11, rys.8.pdf

Grunwaldzka 11, rys.9.pdf

Mapa organizacji Grunwaldzka 11.pdf

Opis do projektu remontu.pdf

Zajęcie pasa.pdf

Mapa Grunwaldzka 11.pdf

Opinia konserwa Grunwald11003.pdf

 

2013-05-27 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na:

wymiana palników mazutowych na palniki gazowe oraz wykonanie instalacji gazowej w kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach

szczegóły załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.doc

SIWZ.pdf

Załacznik nr 1 - formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykłuczenia z udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 4 - umowa.pdf

Załącznik nr 5 - przedmiar robót.pdf

załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.doc

Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

opis techniczny.pdf

STWiOR warunki ogólne.pdf

STWiOR.pdf

kotłownia rzuty.pdf

schemat technologiczny.pdf

plan sytuacyjny.pdf

zawiadomienie o wyborze oferty - www.pdf

 

2013-05-20 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

(szczegóły / załączniki)

2013-05-15 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 11abc w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na: montaż przewodów systemowych: spalinowego i wentylacyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Głubczycach przy ul. Moniuszki 11c

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - Moniuszki 11abc - przewody www.doc

Moniuszki 11abc - rysunki.pdf

Moniuszki 11abc - przedmiar robót.pdf

 

2013-05-13 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 17 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Kochanowskiego 17 w Głubczycach.

szczegóły/załaczniki

Kochanowskigo 17 - zaproszenie do złożenia oferty.doc

Metryka, Opis zagospodarowania, Opis techniczny.doc.pdf

rysunek.pdf

rysunek 1.pdf

rysunek 2.pdf

rysunek 3.pdf

rysunek 4.pdf

rysunek 5.pdf

rysunek 6.pdf

rysunek 7.pdf

remont elewacji Kochanowskiego - przedmiar.pdf

 

2013-05-09 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu gminy Głubczyce zaprasza do składania ofert na "wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 30/3 w Głubczycach":

szczegóły/załącznik

20130508 Warszawska 30-3.doc

130509 przedmiar robót elekt Warszawska 30-3.pdf

 

2013-05-09 Głubczyckie TBS Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na "sporządznie kosztorysów inwestorskich":

szczegóły/załącznik

20130509 zapytanie cenowe w sprawie składania ofert na kosztorys inwestorski.pdf

2013-05-06 Głubczyckie TBS Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

"malowanie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Koszarowa 6" 

szczegóły/załączniki:

20130506 Koszarowa 6-11 malowanie lokalu.doc

130506-02 Koszarowa 6.pdf

 

2013-05-06 Głubczyckie TBS Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

"malowanie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Słowackiego 9" 

szczegóły/załączniki:

20130506 Słowackiego 9-11 malowanie lokalu.doc

130506-01 Słowackiego9.pdf

KWIECIEŃ 2013

2013-04-29 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na lokal użytkowy nr 24 przy ul. Gdańskiej 28 w Głubczycach.

(szczegóły / załącznik):

2013-04-26 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległosci 11/Kochanowskiego 7 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę pokrycia z płytek cementowo-azbestowych płaskich mansardy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pokrycie z płytek włókno-cementowych imitujących łupek w kolorze grafitowym w budynku położonym w Głubczycach przy ul. Niepodległości 11/Kochanowskiego 7

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - Niepodległości 11-Kochanowskiego 7.doc

OPIS TECHNICZNY.pdf

Rzut dachu.pdf

Rzut wiezby dachu.pdf

Przekroj A-A poddasza.pdf

Przekrój B-B poddasza.pdf

Widok połudn elew.pdf

Widok zach elew.pdf

Zajęcie części chodnika.pdf

Mapa organizacji.pdf

przedmiar robót.pdf

 

2013-04-25 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 8-10 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

ocieplenia i kolorystyki ściany zachodniej, remont balkonów, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie okapu i obróbek blacharskich w budynku przy ul. Jana Pawła II 8-10 w Głubczycach. 

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe JP II 8-10.doc

mapa.pdf

JP II 8-10 opis.pdf

rzut elewacji.pdf

rysunki - szczegóły.pdf

JP II 8-10 przedmiar robót.pdf

 

2013-04-24 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Zacisze 2 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

ogłoszenie o przetargu.pdf

 

2013-04-23 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego na:

wymiana palników mazutowych na palniki gazowe oraz wykonanie instalacji gazowej w kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach.

szczegóły/załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.doc

SIWZ.pdf

Załacznik nr 1 - formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykłuczenia z udziału w postępowaniu.doc

załącznik nr 4 umowa-projekt.pdf

załącznik nr 5 - przedmiar robót.pdf

załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.doc

Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

opis techniczny.pdf

STWiOR.pdf

STWiOR warunki ogólne.pdf

kotłownia rzuty.pdf

schemat technologiczny.pdf

plan sytuacyjny.pdf

treść odpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf

treść odpowiedzi na zapytania do SIWZ 2.pdf

treść odpowiedzi na zapytania do SIWZ 3.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - www.pdf

 

2013-04-19 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 28-28a w Głubczycach zaprosza do złożenia oferty na wykonanie ocieplenia i kolorystyki ściany szczytowej - południowej budynku przy ul. Warszawskiej 28-28a w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Warszawska 28-28a - zaproszenie do złożenia oferty.doc

Warszawska 28-28a - projekt.pdf

Warszawska 28-28a-szkice rysunki.pdf

Warszawska 28-28a - przedmiar.pdf

 

2013-04-18 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przyrowie 4 w Głubczycach zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie ocieplenia i kolorystyki ściany szczytowej - północnej budynku przy ul. Przyrowie 4 w Głubczycach.

szczegóły/załączniki:

Przyrowie 4- zaproszenie do złożenia oferty.doc

Przyrowie 4 - projekt ocieplenia i kolorystyki.pdf

Przyrowie 4 - szkice i rysunki.pdf

 

2013-04-16 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania grzewczych instalacji elektrycznych w lokalach usługowych w budynku przy ul. Gdańskiej 28 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Gdańska 28 - zapytanie cenowe II.doc

Gdańska 28 - wykaz lokali.pdf

Gdańska 28 - mapka dz nr 429-44 i 429-45.pdf

 

2013-04-10 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w miejscowości Lwowiany-Głubczyce Las 42/1.

szczegóły/załączniki:

zapytanie ofertowe Głubczyce-Las 42-1 wymiana instalacji elektrycznej.pdf

przedmiar Głubczyce-Las 42-1 wymiana instalacji elektrycznej.pdf

schemat Głubczyce-Las 42-1 wymiana instalacji elektrycznej.pdf

 

2013-04-08 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

(szczegóły /załącznik)

2013-04-08 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

(szczegóły / załącznik)

 

2013-04-05 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania grzewczych instalacji elektrycznych w lokalach usługowych w budynku przy ul. Gdańskiej 28 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Gdańska 28 - zapytanie cenowe.doc

Gdańska 28 - wykaz lokali.pdf

Gdańska 28 - mapka dz nr 429-44 i 429-45.pdf

 

2013-04-03 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na okresową kontrolę stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe.doc

Wykaz WM - kontrole okresowe 2013.xls

 

2013-04-03 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości 11.

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe niepodległości 11-1 wymiana instalacji elektrycznej.pdf

przedmiar niepodległości 11-1 wymiana instalacji elektrycznej.pdf

 

2013-04-03 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

montaż pieca c.o. z zamkniętą komorą spalania oraz montaż wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Zgody 6/2 w Głubczycach.

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe plac zgody 6-2 etażowe.pdf

przedmiar plac zgody 6-2 c.o. dwufunkcyjny.pdf

 

2013-04-03 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

przestawienie pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 25.

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe warszawska 25-2 przestawienie trzonu kuchennego.pdf

przedmiar warszawska 25-2 przestawienie trzonu kuchennego.pdf

 

MARZEC 2013

2013-03-20 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • Przeprowadzenie powszechnej, wiosennej akcji deratyzacyjnej w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez GTBS Głubczyce zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Głuczyc z dnia 13 marca 2013r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej wiosennej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2013r. - szczegóły / załącznik  - 20.03.2013r. deratyzacja wiosenna.pdf

2013-03-01 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Współnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 30 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

dobudowę przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 30 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - Warszawska 30 - przewody wentylacyjne www.doc

Opis techniczny.pdf

Przedmiar robót.pdf

rozwinięcie kominów.pdf

rzut dachu.pdf

rzut I piętra.pdf

rzut II piętra.pdf

rzut parteru.pdf

rzut poddasza.pdf

widok elewacji frantowej.pdf

widok elewacji tylnej.pdf

 

LUTY 2013

2013-02-28 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Współnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 42 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę pokrycia z dachówki karpiówki układanej w koronkę dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, remont kominów, ław kominiarskich, rynien i rur spustowych

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - Powstańców 42 www.doc

Powstańców 42 - przedmiar robót.pdf

 

2013-02-28 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Współnoty Mieszkaniowej przy ul Kościuszki 13 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę pokrycia z płytek cementowo-azbestowych płaskich dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pokrycie z gontów papowych w kolorze brązowym w kształcie "plaster miodu"

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - Kościuszki 13 www.doc

Kościuszki 13 - dach - przedmiar robót.pdf

Mapa.pdf

Opis do projektu remontu.pdf

przekroj wiezby.pdf

rzut więźby projekt.pdf

Zajęcie pasa.pdf

 

2013-02-25 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości n/w wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę (szczegóły / załączniki):

2013-02-19 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymiana okien i drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 10/1 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

zapytanie warszawska 10-1 wymiana okien i drzwi wejściowych.pdf
przedmiar warszawska 10-1 wymiana okien i drzwi wejściowych.pdf

 

2013-02-19 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Niepodległości 15/4 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

zapytanie niepodległości 15-4 wymiana instalacji elektrycznej.pdf
niepodległości 15-4 przedmiar elektryka.pdf

 

2013-02-19 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

remont wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 28/2 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

zapytanie grunwaldzka 28-2 remont lokalu.pdf
grunwalzdka 28-2 - roboty ogólnobudowlane przedmiar.pdf
grunwaldzka 28-2 - instalacje elektryczne przedmiar i szkic.pdf

 

2013-02-07 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. wystepując  w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę: (szczegóły / załączniki)

2013-02-06 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kozielskiej 20a w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Kozielska 20a-1 - zapytanie cenowe.doc

Kozielska 20a-1 przedmiar robót.pdf

 

2013-02-06 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 10 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Warszawska 10-1 - zapytanie cenowe.doc

Warszawska 10-1 przedmiar robót i plan instalacji.pdf

 

STYCZEŃ 2013 r.

2013-01-24 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem n/w  nieruchomości (szczegóły - załacznik)

 

2013-01-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na:

 • usługi kominiarskie w 2013r. w mieszkaniowym zasobie Gminy Głubczyce.

​             zapytanie cenowe - usługi kominiarskie.pdf

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2013r. kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, schematów ideowych na roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi w mieszkaniowym zasobie Gminy Głubczyce.

​            zapytanie cenowe - kosztorysy, nadzór instalacje elektryczne.pdf

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2013r. kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz nadzór inwestorski w zakresie instalacji gazowej i c.o. w mieszkaniowym zasobie Gminy Głubczyce.

​             zapytanie cenowe- kosztorysy, nadzór instalacje wod-kan, gaz, co..pdf

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2013r. kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na roboty ogólnobudowlane mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce.

​            zapytanie cenowe - kosztorysy roboty ogólnobudowalne.pdf

 

2013-01-21 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony ( szczegóły w załączeniu)

2013-01-15 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowej izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych, odgrzybiania lokali nr 1 i 2 w budynku przy ul. N. Świat 1 w Głubczycach oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogi wojewódzkiej.

szczegóły/załączniki:

N Świat 1a - zapytanie cenowe.doc

N Świat 1 - mapka.pdf

N Świat 1 - rzut mieszkań.pdf

N Świat 1 - rzut piwnic.pdf

N Świat 1 przekrój.pdf

 

2013-01-02 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowej  dla kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach: wymiany palników mazutowych na palniki gazowe, instalacji gazowej, przystosowania pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów p.poż.

szczegóły/załączniki:

Olimpijska 1 - zapytanie cenowe - palniki - www.doc

2013-01-02 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na lokal użytkowy (szczegóły / załącznik)

2013-01-02 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę (szczególu / załącznik)

GRUDZIEŃ

2012-12-28 Głubczyckie TBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (szczegóły / załacznik)

2012-12-20 Głubczyckie TBS Spółka z o. o. ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik działu technicznego:

2012-12-14 Głubczyckie TBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę  /szczegóły w załączniku/:

2012-12-12 Głubczyckie TBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

2012-12-12 Głubczyckie TBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiacych własnośc Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu /szczegóły w załącznikach/:

 

2012-12-04 Głubczyckie TBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę / najem:

03.12.2012 - obwieszczenie.pdf

03.12.2012r. - komórka gminna.pdf

 

2012-12-03 Głubczyckie TBS Spółka z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na

przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym  przy ul. Garbarskiej 9/1, ul. Fabrycznej 11/8, ul. Bałuckiego 1/3 w Głubczycach oraz postawienie nowego pieca kaflowego pokojowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 5/2 w Głubczycach.

szczegóły/załączniki:

121203 zapytanie cenowe - przestawienie i postawienie pieców kaflowych.pdf

121203 przedmiar robót na przestawienie piecy i postawienie nowego pieca.pdf

 

2012-12-03 Głubczyckie TBS Spółka z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na

wymianę okna w lokalu mieszkalnym  przy ul. Bałuckiego 1/3 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - bałuckiego 1-3 wymiana okna.pdf

121203 przedmiar robót - okno, bałuckiego 1-3.pdf

 


LISTOPAD

 

 

2012-11-30 Głubczyckie TBS Spółka z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na

remont lokalu mieszkalnego  przy ul. Raciborskiej 10a/6 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

121130 zapytanie cenowe-raciborska 10a-6.pdf

121130 przedmiar robót - raciborska 10a-6.pdf

 

2012-11-29 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce do oddania w dzierżawę:

 • część działki nr 285/50 o pow. 15,00 m2 przy ulicy Niepodległości w Głubczycach szczegóły / załącznik SCAN8653_000.pdf

2012-11-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

budowa kanału wentylacyjnego do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 23 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

121122 zapytanie cenowe - warszawska 23-4.pdf

121122 przedmiar robót - warszawska 23-4.pdf

121122 Opis techniczny warszawska 23-4.pdf

121122 Informacja BiOZ warszawska 23-4.pdf

121122 Mapa warszawska 23-4.pdf

121122 rzut wentylacja warszawska 23-4.pdf

121122 wentylacja p2 warszawska 23-4.pdf

121122 wentylacja poddasze warszawska 23-4.pdf

121122 wentylacja przekroj warszawska 23-4.pdf

2012-11-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymiana instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 5 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

121122 zapytanie cenowe - wymiana instalacji c.o..pdf

121122 fabryczna 5-1 przedmiar robót.pdf

2012-11-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Garbarskiej 9a w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

121122 zapytanie cenowe - garbarska 9a-1.pdf

część opisowa.pdf

przedmiar robót.pdf

PLAN_GŁUBCZYCE_WENTYLACJA.pdf

INWENTARYZACJA_GŁUBCZYCE_ELEWACJA.pdf

INWENTARYZACJA_GŁUBCZYCE_PARTER.pdf

RZUT_GŁUBCZYCE_WENTYLACJA.pdf

PRZEKRÓJ_GŁUBCZYCE_WENTYLACJA.pdf

2012-11-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sosnowieckiej 6 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Sosnowiecka 6 - zapytanie cenowe www.doc

Sosnowiecka 6 - zmiana treści zapytania cenowego.pdf

Opis gotowy rozbiórki nr 6.pdf

Sosnowiecka 6 parter.pdf

Sosnowiecka 6 pietro.pdf

Sosnowiecka 6 piwnica.pdf

Sosnowiecka 6 poddasze.pdf

Sosnowiecka 6 przekroj.pdf

Mapa rozbi.pdf

 

2012-11-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

rozbórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sosnowieckiej 4 w Głubczycach

szczegóły/załączniki

Sosnowiecka 4 - zapytanie cenowe www.doc

Sosnowiecka 4 - zmiana treści zapytania cenowego.pdf

Opis gotowy rozbiórki nr 4.pdf

Sosnowiecka 4 parter.pdf

Sosnowiecka 4 pietro.pdf

Sosnowiecka 4 poddasze.pdf

Sosnowiecka 4 przekroj.pdf

Mapa rozbi.pdf

 

2012-11-22 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymiany 2szt. okien w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Głubczycach

szczegóły/załączniki

zapytanie cenowe - kochanowskiego 8-6 wymiana okien.pdf

121122 kochanowskiego 8-6 przedmiar robót.pdf

 

2012-11-21 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymiany 2szt. okien w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy ul. Warszawskiej 35 w Głubczycach

szczegóły/załączniki

zapytanie - cenowe warszawska 35-10 wymiana okien.pdf

121121-02 warszawska 35-10 przedmiar robót.pdf

 

2012-11-21 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę okna i przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Bałuckiego 1 w Głubczycach

szczegóły/załączniki

zapytanie cenowe - bałuckiego 1-3 wymiana okna i przestawienie pieca.pdf

121121-03 bałuckiego 1-3 przedmiar robót.pdf

 

 

2012-11-21 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymiana kotła c.o. na kocioł stalowy wodny c.co. o mocy 8kW do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Plac Zgody 6 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - plac zgody 6-4 wymiana c.o..pdf

121121-01 Pl.Zgody 6-4 przedmiar robót.pdf

 

2012-11-21 Głubczyckie TBS Sp. z o. o.  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem / dzierżawę:

2012-11-13 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Garbarskiej 9 w Głubczycach

szczegóły/załączniki

Garbarska 9 - gaz - zapytanie cenowe - www.doc

GARBARSKA 9 - przedmiar robót-gaz.pdf

Garbarska 9 - gaz - opis techniczny.pdf

Garbarska 9 - gaz - rzuty rozwinięcie.pdf

 

2012-11-12 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. działając w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

szczegóły/załączniki

2012-11-08 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 40 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

zapytanie cenowe Powstańców 40 www.doc

Powstańców 40 - przedmiar robót.pdf

Powstańców 40 - odpowiedzi na zapytania wykonawcy.pdf

 

2012-11-08 Głubczyckie TBS Spółka z o.o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia ofert na

remont lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 9 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Słowackiego 9-11- zapytanie cenowe www.doc

Słowackiego 9-11 - przedmiar robót.pdf

 

2012-11-07 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Usługę dotyczącą sprzątania budynku GTBS Sp. z o.o. przy ul.Pocztowa 8 w Głubczycach"

Szczegóły/załącznik 121107-01.pdf

 

PAŹDZIERNIK 2012

2012-10-30 Prezez Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy: inspektor do spraw technicznych

szczegóły: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy.pdf

 

2012-10-24 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zacisze 2 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Głubczycach przy ul. Zacisze 2.

szczegóły/załączniki:

Zacisze 2 - zapytanie cenowe - www.doc

Zacisze 2 przedmiar robót.pdf

 

 

2012-10-22 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

 • Docieplenie ścian łazienki w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Sosnowiecka 3/7  - szczegóły / załącznik 22.10.12 - Sosnowiecka 3-7.pdf
 • Wymiana stolarki okiennej 2 szt. , nawiewnik ciśnieniowy 1 szt. Glubczyce ul. Warszawska 35/7 kształt okien wg istniejących, kolor biały - szczegóły - załącznik 22.10.12 - Warszawska 35-7.pdf
 • Wymiana stolarki okiennej 2 szt. , nawiewnik ciśnieniowy 1 szt. Głubczyce ul. Staszica 3/3 kształt okien wg istniejacych na parterze, kolor biały - szczegóły / załącznik 22.10.12 - Staszica 3-3.pdf
 • Wymiana instalacji wodnej Głubczyce ul. Fabryczna 5/1 - szczegóły / załącznik 22.10.12 - Fabryczna 5-1.pdf
 • Wymiana instalacji wodnej Głubczyce ul. Kościuszki 15/1- szczegóły / załącznik 22.10.12 - Kościuszki 15-1.pdf

2012-10-18 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

 • Rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Plac Stawowy w Głubczycach działka nr 331/1 - zakres robót wg załącznika i projektu rozbiórki - szczegóły / załącznik 18.10.12 -Plac Stawowy.pdf

2012-10-15 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. występujac w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • Część działki nr 274/89. pow. 40 m2 , ul. Słowackiego w Głubczycach, dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek bez prawa trwałego inwestowania - szczegóły / załącznik Obwieszczenie - Słowackiego.pdf

2012-10-11 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. działajac w imieniu Urzędu Miejskiego w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

 • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim na budowę kominów i remont pokrycia dachowego papowego w Głubczycach ul. Kozielska 19 - szczególy / załącznik 11.10.12 - Kozielska 19.pdf
 • Remont instalacji wodnej i montaż wodomierza w lokalu mieszklnym w Głubczycach ul. Niepodległości 14a - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Niepodległości 14a.pdf
 • Montaż wodomierza w lokalu mieszklnym w Głubczycach ul. Chrobrego 8/8 - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Chrobrego 8-8.pdf
 • Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Plac Zgody 6/9 - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Plac Zgody 6-9.pdf
 • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim na remont balkonów i galerii w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul. Bałuckiego 4 - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Bałuckiego 4.pdf
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na podział lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul. Warszawska 25/3 na dwa lokale - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Warszawska 25-3.pdf
 • Wymiana WLZ, tablic i instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piwnic 24V w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul. Staszica 3 - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Staszica.pdf
 • Wymiana WLZ, tablic, instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piwnicy 24V w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul. Marka 1 - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Marka 1.pdf
 • Wymiana WLZ, tablic, instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piwnic 24V w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul. Wałowa 5 - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Wałowa 5.pdf
 • Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Sosnowiecka 3/4 szczegóły / załącznik 11.10.12 - Sosnowiecka 3-4.pdf
 • Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Plebiscytowa 8/6 - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Plebiscytowa 8-6.pdf
 • Wymiana instalacji wodnej , Głubczyce ul. Warszawska 8/3 - szczegóły / załącznik 11.10.12 - Warszawska 8-3.pdf]

2012-10-11 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 13 w Głubczycach zaprasza da złożenia oferty na:

Wymiana pokrycia z płytek cementowo-azbestowych płaskich dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pokrycie z gontów papowych w kolorze brązowym,   w kształcie „plaster miodu” Głubczyce, ul. Kościuszki 13.

załączniki/szczegóły:

zapytanie cenowe - Kościuszki 13 www.doc

Kościuszki 13- przedmiar robót -www.pdf

Zajęcie pasa.pdf

rzut dachu.pdf

rzut więźby projekt.pdf

przekroj wiezby.pdf

Mapa.pdf

 

2012-10-09 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę / najem:

 • Częś działki nr 276/15, pow. 200,00 m2, ul. Parkowa  Głubczyce, dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek -szczegóły / załącznik 10102012 - dzierżawa gruntu.pdf
 • Część działki 731/41, pow. 206,28, ul. Dworcowa 8b Głubczyce, lokal użytkowy - szczególy / załącznik 10102012 - lokal użytkowy.pdf

2012-10-08 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2012 oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości i biegłych rewidentach."

1012-10-19 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. informuje o zmianie terminu składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. za rok 2012 oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości i biegłych rewidentach - termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 24.10.2012r. do godz. 12:00

Szczegóły/załączniki: 121008-01.pdf

 

2012-10-04 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 1 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

remont dachu w budynku położonym w Głubczycach przy ul. Piastowskiej 1

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe - Piastowska 1 www.doc

Opis do projektu remontu.pdf

Rzut dachu.pdf

Rzut więźby - inwent_rys.pdf

Rzut więźby - wymiana el_rys.pdf

Przekroj pion_rys.pdf

Piastowska 1 - przedmiar robót.pdf

 

2012-10-02 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sudeckiej 14 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie ocieplenia i kolorystyki ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

szczegóły/załączniki:

Sudecka 14 zapytanie cenowe - www.doc

Sudecka 14 - przedmiar robót.pdf

 

2012-10-01 Głubczyckie TBS Spółka z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. I. Armii 9 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana wlz i tablic oraz instalacji elektrycznej w budynku mieszkanlym wielorodzinnym

szczegóły/załaczniki:

zapytanie cenowe www.doc

I Armii 9 - przedmiar robót.pdf

 

 

WRZESIEŃ 2012

2012-09-19 Głubczyckie TBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • Wymiana stolarki okiennej 1 szt. w lokalu nr 1 przy ul. Niepodległości 11 w Głubczycach. Szczegóły / załącznik 120919 Niepodległości 11-1.pdf
 • Wymiana stolarki okiennej 2 szt. w lokalu nr 8 przy ul. Bałuckiego 1 w Głubczycach. Szczegóły / załącznik 120919 Bałuckiego 1-8.pdf
 • Wymiana stolarki okiennej 1 szt. w lokalu nr 4 przy ul. Chrobrego 37 w Glubczycach. Szczegóły / załącznik 120919 Chrobrego 37-4.pdf
 • Wymiana stolarki okiennej 2 szt. w lokalu nr 1 przy ul. Wałowej 5 w Głubczycach. Szczegóły / załącznik 120919 Wałowa 5-1.pdf
 • Opracowanie projektu technicznego na wykonanie wentylacji w lokalu nr 1 przy ul. Garbarskiej 9a w Głubczycach. Szczegóły / załącznik 120919 Garbarska 9a.pdf
 • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na rozbiórkę i montaż 3-ch komórek przy ul. Dworcowej 12 w Głubczycach. Szczegóły / załącznik 120919 Dworcowa 12 - komórki.pdf
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym ul. Garbarska 9 w Głubczycach. Szczegóły / załącznik 120919 Garbarska 9.pdf
 • Montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Chrobrego 8/8 . Szczegóły / załącznik 120919 Chrobrego 8-8.pdf
 • Remont instalacji i montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Niepodległości 14a. Szczegóły / załącznik 120919 Niepodległości 14a.pdf
 • Wymiana wewnętrznnej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Warszawska 4/12. Szczegóły / załącznik 120919 Warszawska 4-12.pdf
 • Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Plebiscytowa 12/2. Szczegóły / załącznik 120919 Plebiscytowa 12-2.pdf
 • Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Plebiscytowa 8/8. Szczegóły / załącznik 120919 Plebiscytowa 8-8.pdf
 • Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Plebiscytowa 12/6. Szczegóły / załącznik 120919 Plebiscytowa 12-6.pdf

2012-09-19 Głubczyckie TBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Przeprowadzenie powszechnej, jesiennej akcji deratyzacyjnej w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez GTBS Głubczyce zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Głubczyc z dnia 12-09-2012r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej jesiennej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Glubczyce w 2012r. "  Szczegóły / załącznik 120919 Ogłoszenie.pdf

 

2012-09-17 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. ogłasza:

 • II przetarg ustny nieograniczony na najem komórki użytkowej położonej przy ul. Staszica 3 w Głubczycach (szczegóły / załącznik 120917 komórka Staszica 3.pdf)
 • III przetagr ustny nieograniczony na najem garażu gminnego położonego przy ul. Kołłątaja 12 w Głubczycach (szczegóły / załącznik 120917 garaż gminny Kołłątaja 12.pdf)

2012-09-14 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 8 i Kochanowskiego 10 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie remontu i kolorystyki elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 8 w Głubczycach

Wykonanie remontu i kolorystyki elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 10 w Głubczycach

szczegóły/załączniki:

Kochanowskiego 8 - zapytanie cenowe elewacja www.doc

Kochanowskiego 10 - zapytanie cenowe elewacja www.doc

Kochanowskiego 8 - przedmiar robót.pdf

Kochanowskiego 10-przedmiar robót.pdf

Kochanowksiego 8-10 - opis techniczny.pdf

Kochanowskiego 8-10 rzuty elewacji i mapa.pdf

Kochanowskiego 8-10 odpowiedź na pytanie.pdf

 

2012-09-11 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę 1szt. ciepłomierza kompletnego, fabrycznie nowego, z aktualną cechą legalizacyjną.                  

szczegóły/załączniki:

zapytanie cenowe- ciepłomierz www.doc

 

2012-09-10 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Dostawa w sezonie grzewczym 2012/2013 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny"

szczegóły/załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu - dostawa w sezonie grzewczym 2012-2013 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny.doc

SIWZ_ DOSTAWA WĘGLA - 2012-2013.rtf

27-09-2012 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-www.pdf

11-10-2012 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa w sezonie grzewczym 2012-2013 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny.doc

 

2012-09-07 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • "Podział lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul. Raciborska 8a/2 z przyłączeniem 2-ch izb do lokalu nr 1 jednej do lokalu nr 3 roboty bud. i elektryczne (szczegóły / załącznik
 • 120907 - Raciborska 8a-2.pdf

 

2012-09-05 Głubczyckie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

rozebranie komina i naczynia wyrównawczego w kotłowni przy ul. Krakowskiej 4 w Głubczycach.

szczegóły/załączniki:

Krakowska 4 - zapytanie cenowe- komin i naczynie wyrównawcze www.doc

Krakowska 4 - przedmiar robót - komin i naczynie wyrównawcze.pdf

 

2012-09-05 Głubczyckie TBS Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont instalacji wodnej i montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Niepodległości 14 a" ( szczegóły / załącznik 12.09.05 - Niepodległości 14a.pdf)
 • "Montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Bolesława Chrobrego 8/8" (szczegóły / załącznik 12.09.05 - Chrobrego 8-8.pdf

   

2012-09-05 - Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013

szczegóły/załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012-2013.doc

SIWZ_ DOSTAWA OLEJU - 2012-2013.rtf

24-09-2012 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-www.pdf

08-10-2012 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012-2013.doc

 

2012-09-04  Głubczyckie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 8 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie wymiany pokrycia dachu z dachówki karpiówki na pokrycie z blachodachówki w kolorze ceglastym, grubość blachy 0,5mm, powłoka poliester mat, remont kominów, wyminę obróbek blacharskich rynien i rur spustowych w budynku położonym w Głubczycach przy ul. Powstańców 8".

szczegóły/załączniki:

Powstańców 8 - zapytanie cenowe www.odt

przedmiar robót.pdf

2012-09-04 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • częśc dzialki nr 429/45, pow. 20,72m2, Głubczyce, ul. Gadańska 28/21 lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność biurowo - uslugową (szczegóły / załącznik 120904 - Gdańska- lokal użytkowy.pdf)

 

 

SIERPIEŃ 2012

 

2012-09-03 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do zlożenia ofert na:

 • "Remont dachu wraz z dociepleniem styropapą w budynku mieszalnym w Glubczycach ul. Wiejska 4" (szczegóły/ załącznik 120903 - Wiejska 4.pdf)
 • "Remont kominów i malowanie dachu w budynku mieszkalnym w Dobieszowie 44" (szczegóły / załącznik 120903 - Dobieszów 44.pdf)

 

2012-08-31 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Projekt techniczny przebudowy układu pompowego studni zasilającego w wodę budynek mieszkalny Głubczyce Las nr 42 + kosztorys inwestorski"  (szczegóły / załącznik 120831 Głubczyce Las 42.pdf

   

2012-08-21 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 274/51 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 97,82 m2, położenie nieruchomości: ul.Słowackiego w Głubczycach (Szczegóły 120821-01.pdf);
 • część działki Nr 274/51 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 79,80 m2, położenie nieruchomości: ul.Słowackiego w Głubczycach (Szczegóły 120821-02.pdf);
 • część działki Nr 274/51 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 107,16 m2, położenie nieruchomości: ul.Słowackiego w Głubczycach (Szczegóły 120821-03.pdf);
 • część działki Nr 274/51 - dzierżawa gruntu pod garaże,, powierzchnia: 18,43 m2, położenie nieruchomości: ul.Słowackiego w Głubczycach (Szczegóły 120821-04.pdf);

2012-08-20 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 661/41 - garaż gminny, powierzchnia: 33,60 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kołłątaja 12 (Szczegóły 120820-01.pdf)

2012-08-16 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pl.Stawowy 5, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

"wymiana WLZ i tablic oraz instalacji elektrycznej klatki schodowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pl. Stawowy 5 w Głubczycach."

Szczegóły/załączniki:

    Pl Stawowy 5 - przedmiar robót - roboty elektryczne.pdf,
    Pl Stawowy 5 - zapytanie cenowe.doc,

2012-08-16 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fabryczna 5, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

"wymiana WLZ i tablic oraz instalacji elektrycznej klatki schodowej i piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 5 w Głubczycach"

Szczegóły/załączniki:

    Fabryczna 5 - przedmiar robót - roboty elektryczne.pdf,
    Fabryczna 5 - zapytanie cenowe - www- 2.doc,

2012-08-16 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o . jako zarządca informuje o terminach przeprowadzanych okresowych przeglądów instalacji gazowej wg.poniższego harmonogramu.

    w dniu 20-08-2012: Kozielska 3

Przegląd będzie przeprowadzony w godzinach od 10.00 do 11.00

2012-08-14 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 8-10 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie ocieplenia i kolorystyki ściany południowej w budynku przy ul. Jana Pawła II 8-10 w Głubczycach."

Szczegóły/załączniki:

JP II 8-10 opis.pdf,
JP II 8-10 p rzedmiar robot.pdf,
JP II 8-10 rzut ściany południowej.pdf,
JP II 8-10 zapytanie cenowe www.doc.

2012-08-14 GTBS Spółka z o. o. ogasza I ustny przetarg nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 429/45 - działalność biurowo-usługowa, powierzchnia: 20,72 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/21 w Głubczycach (Szczegóły SCAN8381_000.pdf);

2012-08-13 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 739/9 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 59,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Oświęcimska 5 w Głubczycach (Szczegóły 120813-02.pdf);
 • część działki Nr 492/3 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 59,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Oświęcimska 5 w Głubczycach (Szczegóły 120813-03.pdf);

2012-08-13 GTBS Spółka z o. o. ogasza I ustny przetarg nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 460/20 - komórka użytkowa gminna, powierzchnia: 51,60 m2, położenie nieruchomości: ul.Staszica w Głubczycach (Szczegóły 120813-01.pdf);

2012-08-06 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 19, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

"Malowanie klatki schodowej w kolorystyce uzgodnionej z Zarządem Wspólnoty

Szczegóły/załączniki:

2012-08-03 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o . jako zarządca informuje o terminach przeprowadzanych okresowych przeglądów instalacji gazowej wg.poniższego harmonogramu.

 • w dniu 08-08-2012: Plebiscytowa 14, Nowy Świat 1A, 1B, 1C
 • w dniu 09-08-2012: Aleja Lipowa 7, Aleja Lipowa 15, Bończyka 4, Chrobrego 15, Kochanowskiego 9, Żeromskiego 8, Żeromskiego 10
 • w dniu 10-08-2012: Kościuszki 20, Krakowska 8, Krakowska 10, Moniuszki 23
 • w dniu 13-08-2012: Niepodległości 28, Plac Sportowy 2
 • w dniu 14-08-2012: Warszawska 4, Warszawska 10, Warszawska 30, Warszawska 35, Kościuszki 13

Przegląd będzie przeprowadzony w godzinach od 10.00 do 18.00

2012-08-03 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krakowska 4 i Krakowska 6, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie instalacji piorunochronnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 4 i Krakowskiej 6 w Głubczycach" 

Szczegóły/załączniki:

2012-08-02 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont przewodów kominowych w budynku mieszklanym w Dobieszowie, Szczegóły/załączniki: SCAN2127_000.pdf,
 • "Remont dachu w budynku mieszklanym w Głubczycach ul.Wiejska 4, Szczegóły/załączniki: SCAN2128_000.pdf,
 • "Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Wałowa 5/1, Szczegóły/załączniki: SCAN2129_000.pdf,
 • "Projekt techniczny przebudowy układu pompowego studni zasilającej w wodę budynek mieszkalny Głubczyce Las 42 + kosztorys inwestorski - zakres robót układu pompowego wg.załącznika nr1, Szczegóły/załączniki: SCAN2130_000.pdf,
 • "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim na wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Bałuckiego 4 + zał.1, Szczegóły/załączniki: SCAN2131_000.pdf,
 • "Remont pieców kaflowych wg.przedmiaru, Szczegóły/załączniki: SCAN2132_000.pdf,

LIPIEC 2012

2012-07-24 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem:

 • część działki Nr 429/45 - działalność biurowo-usługowa, powierzchnia: 20,72 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/21 w Głubczycach (Szczegóły 120724-03.pdf);

2012-07-24 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

 • część działki Nr 460/20 - komórka użytkowa gminna, powierzchnia: 51,60 m2, położenie nieruchomości: ul.Staszica w Głubczycach (Szczegóły 120724-02.pdf);

2012-07-24 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 460/20 - dzierżawa grunru pod garażem, powierzchnia: 18,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Staszica w Głubczycach (Szczegóły 120724-01.pdf);

2012-07-20 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Kochanowskiego 9 w Głubczycach, Szczegóły/załączniki: 120720-01.pdf120720-02.pdf
 • "Remont stropu nad I piętrem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul.E.Plater 9 i Placu Armii Krajowej1-3-5 w Głubczycach, Szczegóły/załączniki: 120720-03.pdf120720-04.pdf

2012-07-17 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Opracowanie dokumentacji na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z kosztorysem inwestorskim budynku mieszkalnego w Głubczycach ul.Sosnowiecka 4, Szczegóły/załączniki 120717-02.pdf
 • "Opracowanie dokumentacji na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z kosztorysem inwestorskim budynku mieszkalnego w Głubczycach ul.Sosnowiecka 6, Szczegóły/załączniki 120717-03.pdf
 • "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Warszawska 23/4, Szczegóły/załączniki 120717-04.pdf
 • "Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Bałuckiego 3/7, Szczegóły/załączniki 120717-05.pdf
 • "Opracowanie opisu zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych i opisu sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych budynku parterowego w Głubczycach ul.Plac Stawowy dz.nr 331/1 - ksero mapy w załączeniu, Szczegóły/załączniki 120717-06.pdf
 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Słowackiego 9/1, Szczegóły/załączniki 120717-07.pdf
 • "Montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych w Głubczycach ul.Sosnowiecka 3/1, 2, 3, i 4 - wg.przedmiaru, Szczegóły/załączniki 120717-01.pdf

2012-07-16 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Projekt techniczny przebudowy układu pompowego studni zasilającego w wodę budynek mieszkalny Głubczyce Las 42 + kosztorys inwestorski /zakres robót układu pompowego wg. załącznika nr1/, Szczegóły/załączniki 120716-02.pdf

2012-07-16 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 2 położonego w Głubczycach przy ul.Chrobrego w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 274/138 - komórka użytkowa gminna, powierzchnia: 23,00 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Chrobrego 2 (Szczegóły 120716-01.pdf)

2012-07-13 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 8 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na: "wykonanie wymiany pokrycia dachu z dachówki karpiówki półokrągłej układanej w koronkę w kolorze naturalna czerwień, remont  kominów, wymianę obróbek blacharskich rynien i rur spustowych w budynku położonym w Głubczycach przy ul. Powstańców 8",Szczegóły/załączniki:

2012-07-13 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 9 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na: "remont pokrycia dachu oraz kominów w budynku położonym w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 9", Szczegóły/załączniki:

2012-07-13 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych w Głubczycach ul.Sosnowiecka 3/1, 2, 3 i 4 - wg.przedmiaru, Szczegóły/załączniki 120713-01.pdf

2012-07-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont ogrodzenia w Głubczycach ul.Plac Zgody 2 i 4, Szczegóły/załączniki SCAN2104_000.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 2 szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy, 1szt. Głubczyce ul.Niepodległości 4/1, kształt okien wg.już wymienianych, kolor biały - wg.przedmiaru, Szczegóły/załączniki SCAN2105_000.pdf
 • "Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Warszawska 25/2, Szczegóły/załączniki SCAN2106_000.pdf
 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Staszica 3/4, Szczegóły/załączniki SCAN2107_000.pdf
 • "Rozbiórkę komina i pomieszczenia na naczynie wyrównawcze w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Ratuszowa 2" , Szczegóły/załączniki SCAN2108_000.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 3 szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1 szt., Głubczyce ul.Aleja Lipowa 2/2, kształt okien wg.już wymienianych, kolor biały - wg.przedmiaru, Szczegóły/załączniki SCAN2109_000.pdf

2012-07-10 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Ratuszowa 6/14, Szczegóły/załączniki 120710-01.pdf
 • "Wymiana instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Bałuckiego 3/7, Szczegóły/załączniki 120710-02.pdf

2012-07-09 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 667/54 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 68,25 m2, położenie nieruchomości: ul.Sudecka w Głubczycach (Szczegóły 120709-01.pdf);
 • część działki Nr 773/46 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 16,20 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły 120709-02.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 170,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-03.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 27,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-04.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 112,40 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-05.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 103,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-06.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 8,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-07.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - dzierżawa gruntu pod komórką użytkową, powierzchnia: 13,90 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-08.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - dzierżawa gruntu pod komórką użytkową, powierzchnia: 12,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-09.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 15,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-10.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 14,40 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-11.pdf);
 • część działki Nr 285/46 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 15,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kochanowskiego 16 w Głubczycach (Szczegóły 120709-12.pdf);

2012-07-04 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Raciborskiej 8 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na "remont kominów ponad dachem spadzistym krytym blachą"

Szczegóły/załączniki:

2012-07-04 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 6 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na "wykonanie robót ogólnobudowlanych w klatce schodowej oraz białkowanie korytarza piwnicznego". 

Szczegóły/załączniki:

 

 

2012-07-03 GTBS Spółka z o. o. informuje o wynikach przetargów w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 661/41 - garaż gminny, powierzchnia: 33,60 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kołłątaja 12 (Wyniki: 120703-01.pdf)
 • część działki Nr 661/41 - garaż gminny, powierzchnia: 33,60 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kołłątaja 12 (Wyniki: 120703-03.pdf)
 • część działki Nr 661/43 - teren przeznaczony do dzierżawy na ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 210,00 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kołłątaja 12 (Wyniki: 120703-02.pdf)

CZERWIEC 2012

2012-06-28 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 30 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy brakujących przewodów kominowych (wentylacja w pomieszczeniach kuchennych w 8 lokalach mieszkalnych) w budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Głubczycach, Szczegóły/załączniki Warszawska 30-www.pdf

2012-06-28 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 20 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy brakujących przewodów kominowych (wentylacja w pomieszczeniach kuchennych w 7 lokalach mieszkalnych) w budynku przy ul. Warszawskiej 20 w Głubczycach, Szczegóły/załączniki Warszawska 20- www.pdf

2012-06-22 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 733/46 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 21,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły 120622-01.pdf);

2012-06-21 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych, odgrzybiania lokali nr 1 i 2 w budynku przy ul. N. Świat 1 w Głubczycach oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogi wojewódzkiej.

Szczegóły/załączniki:

2012-06-21 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 708/34 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 19,25 m2, położenie nieruchomości: ul.Oświęcimska w Głubczycach (Szczegóły 120621-01.pdf);
 • część działki Nr 492/3 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 15,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Sosnowiecka w Głubczycach (Szczegóły 120621-02.pdf);

2012-06-19 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 661/41 - garaż gminny, powierzchnia: 33,60 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kołłątaja 12 (Szczegóły 120619-04.pdf)

2012-06-19 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 661/41 - garaż gminny, powierzchnia: 33,60 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kołłątaja 12 (Szczegóły 120619-03.pdf)

2012-06-19 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 661/43 - teren przeznaczony do dzierżawy na ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 210,00 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kołłątaja 12 (Szczegóły 120619-02.pdf)

 

2012-06-19 GTBS Spółka z o. o. informuje o wyniku przetargu w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 274/138 - komórka użytkowa gminna, powierzchnia: 23,00 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Chrobrego 2 (Szczegóły 120619-01.pdf)

2012-06-15 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o . jako zarządca informuje, że w dniu 22-06-2012r. w budynkach przy ulicy:

 • Dworcowa 6 w Głubczycach
 • Grunwaldzka 2 w Głubczycach
 • Grunwaldzka 20 w Głubczycach
 • Gdańska 24 w Głubczycach
 • Kochanowskiego 6 w Głubczycach
 • Kochanowskiego 7 w Głubczycach
 • Krakowska 4 w Głubczycach
 • Niepodległości 11 w Głubczycach

zostanie przeprowadzony okresowy przegląd instalacji gazowej.

Przegląd będzie przeprowadzony w godzinach od 10.00 do 18.00

2012-06-15 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o . jako zarządca informuje, że w dniu 21-06-2012r. w budynkach przy ulicy:

 • Raciborska 8 w Głubczycach
 • Sobieskiego 6 w Głubczycach
 • Sudecka 8 w Głubczycach
 • Garbarska 7 w Głubczycach
 • Słowackiego 24 w Głubczycach

zostanie przeprowadzony okresowy przegląd instalacji gazowej.

Przegląd będzie przeprowadzony w godzinach od 10.00 do 18.00

2012-06-15 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Opracowanie orzeczenia technicznego dot.usunięcia zawilgocenia ścian i remontu schodów wraz z kosztorysem inwestorskim budynku mieszkalnego w Głubczycach przy ul.Marka 1, Szczegóły/załączniki 120615-01.pdf
 • "Opracowanie projektu technicznego na wykonanie wentylacji w lokalu nr 1 wraz z kosztorysem inwestorskim w budynku mieszkalnym w Głubczycach przy ul.Garbarskiej 9a, Szczegóły/załączniki 120615-02.pdf
 • "Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Powstańców 15/5, Szczegóły/załączniki 120615-03.pdf

2012-06-14 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 386/19 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 26,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Garbarska w Głubczycach (Szczegóły 120614-01.pdf);

2012-06-13 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Zmiana usytuowania otworu drzwiowego w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Bałuckiego 4/4 - wg.przedmiaru, Szczegóły/załączniki 120613-01.pdf

2012-06-13 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o . przedstawia harmonogram okresowej kontroli stanu technicznego budynków przeprowadzanej w roku 2012

Harmonogram kontroli 2012: harmonogram.pdf);

"Okresowa kontrola stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (przegląd roczny) wynikająca z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane."

2012-06-13 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o . jako zarządca informuje, że w dniu 20-06-2012r. w budynkach przy ulicy:

 • Powstańców 23 w Głubczycach
 • Powstańców 29 w Głubczycach
 • Powstańców 46 w Głubczycach
 • Powstańców 54 w Głubczycach
 • Niepodległości 30 w Głubczycach

zostanie przeprowadzony okresowy przegląd instalacji gazowej.

Przegląd będzie przeprowadzony w godzinach od 10.00 do 18.00

2012-06-12 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o . jako zarządca informuje, że w dniu 19-06-2012r. w budynkach przy ulicy: 

 • Przyrowie 4 w Głubczycach (w godzinach: 10.00-11.30)
 • Bałuckiego 2 w Głubczycach (w godzinach: 11.30-12.30)
 • Fabryczna 5 w Głubczycach (w godzinach: 12.30-14.00)
 • Krakowska 3 w Głubczycach (w godzinach: 14.00-15.30)
 • Krakowska 3c w Głubczycach (w godzinach: 15.30-18.00)
 • Krakowska 3d w Głubczycach (w godzinach: 15.30-18.00)

zostanie przeprowadzony okresowy przegląd instalacji gazowej.

Przegląd będzie przeprowadzony w godzinach od 10.00 do 18.00

2012-06-12 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 330/3 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 15,00 m2, położenie nieruchomości: Plac Stawowy w Głubczycach (Szczegóły 120612-01.pdf);

2012-06-11 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 492/3 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 15,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Sosnowiecka w Głubczycach (Szczegóły 120611-01.pdf);
 • część działki Nr 330/6 - dzierżawa gruntu pod komórką, powierzchnia: 10,00 m2, położenie nieruchomości: Plac Stawowy w Głubczycach (Szczegóły 120611-02.pdf);

2012-06-05 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 

2012-06-04 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 2 położonego w Głubczycach przy ul.Chrobrego w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 274/138 - komórka użytkowa gminna, powierzchnia: 23,00 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Chrobrego 2 (Szczegóły 120604-01.pdf)

MAJ 2012

2012-05-28 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

 • część działki Nr 661/43 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 210,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kołłątaja 12 w Głubczycach (Szczegóły 120529-01.pdf);
 • część działki Nr 661/41 - garaż gminny, powierzchnia: 33,60 m2, położenie nieruchomości: ul.Kołłątaja 12 w Głubczycach (Szczegóły 120528-03.pdf);
 • część działki Nr 661/41 - garaż gminny, powierzchnia: 33,60 m2, położenie nieruchomości: ul.Kołłątaja 12 w Głubczycach (Szczegóły 120528-04.pdf);

2012-05-28 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 661/43 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 546,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kołłątaja w Głubczycach (Szczegóły 120528-01.pdf);

2012-05-18 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

2012-05-14 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

 • część działki Nr 274/138 - komórka użytkowa gminna, powierzchnia: 23,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Chrobrego 2 w Głubczycach (Szczegóły 120514-04.pdf);

2012-05-14 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 615/5 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 190,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Karola Miarki w Głubczycach (Szczegóły 120514-01.pdf);
 • część działki Nr 615/5 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 139,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Karola Miarki w Głubczycach (Szczegóły 120514-02.pdf);
 • część działki Nr 460/31 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 246,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Staszica w Głubczycach (Szczegóły 120514-03.pdf);

2012-05-11 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 274/89 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 29,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Chrobrego 10 w Głubczycach (Szczegóły 120511-01.pdf);

2012-05-09 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na:

"Okresowa kontrola stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (przegląd roczny) wynikająca z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - budynki wspólnot mieszkaniowych zgodnie z wykazem umieszczonym w załączniku."

Szczegóły:

2012-05-07  Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy w Spółce Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, żaden z kandydatów nie spełnił wymagań postawionych przez Spółkę.

KWIECIEŃ 2012

2012-04-27 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 429/45 - działalność handlowo-usługowa, powierzchnia: 42,00 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Gdańska 28/15 (Szczegóły 120427-02.pdf)

2012-04-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Wykonanie otworu drzwiowego do łazienki w Głubczycach Plac Armii Krajowej 1-3-5 i Jana Pawła II 9 w lokalu nr 1 na I piętrze (wg.przedmiaru)" , Szczegóły/załączniki 120427-01.pdf

2012-04-25 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont dachu w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Kościuszki 6" , Szczegóły/załączniki 120425-01.pdf
 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Warszawska 22/1 (roboty budowlane i elektryczne)" , Szczegóły/załączniki 120425-02.pdf

2012-04-24 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 619/44 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 34,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Raciborska w Głubczycach (Szczegóły 120424-01.pdf);

2012-04-23 Wspólnota  Mieszkaniowa przy ul. Sobieskiego 6 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku przy ul. Sobieskiego 6   w Głubczycach w części obejmującej ściągi oznaczone na projekcie: S-1, S-2 i S-3 (na odcinku do S-11, S-12 i S-13), S-10, S-15,  S-9, S-13, S-14 S-11, S-12, S-13 oraz naroże budynku (szczegół D). W ofercie prosimy uwzględnić również opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu w pasie drogi wojewódzkiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogi za okres realizacji robót remontowych."

Szczegóły:

2012-04-16 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 274/138 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 110,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Chrobrego w Głubczycach (Szczegóły 120416-01.pdf);
 • część działki Nr 478/6 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 150,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Sosnowiecka w Głubczycach (Szczegóły 120416-02.pdf);

2012-04-10 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem:

 • część działki Nr 429/45 - działalność handlowo-usługowa, powierzchnia: 42,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/15 w Głubczycach (Szczegóły 120410-10.pdf);

2012-04-10 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym w Głubczyach ul.Bałuckiego 3/7" , Szczegóły/załączniki 120410-01.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 2szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1szt. Głubczyce ul.Niepodległości 30/1 kształt okien wg.już wymienionnych, kolor biały - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120410-02.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 2szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1szt. Głubczyce ul.Wiejska 2/5 kształt okien wg.już wymienionnych, kolor biały - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120410-03.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 3szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1szt. Głubczyce ul.Grunwaldzka 12/2 kształt okien wg.już wymienionnych, kolor biały - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120410-04.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 3szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1szt. Głubczyce ul.Garbarska 9/1 kształt okien wg.już wymienionnych, kolor biały - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120410-05.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 3szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1szt. Głubczyce ul.Bałuckiego 3/7 kształt okien wg.już wymienionnych, kolor biały - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120410-06.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 2szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1szt. Głubczyce ul.Kozielska 16/1 kształt okien wg.już wymienionnych, kolor biały - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120410-07.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 2szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1szt. Głubczyce ul.Kopernika 25/1 kształt okien wg.już wymienionnych, kolor biały - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120410-08.pdf
 • "Wymiana stolarki okiennej 2szt. w pokoju, nawiewnik ciśnieniowy 1szt. Głubczyce ul.Kopernika 25/4 kształt okien wg.już wymienionnych, kolor biały - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120410-09.pdf

2012-04-03 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 6 w Głubczycach, informuje o wydłużeniu terminu składania ofert na "Wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Głubczycach w części obejmującej ściągi oznaczone na projekcie".

Termin został wydłużony do dnia 12.04.2012 do godziny 12.00.

2012-04-03 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Warszawska 30/1 - roboty budowlane i elektryczne" , Szczegóły/załączniki 120403-01.pdf

2012-04-02 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 443/14 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 11,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Staszica w Głubczycach (Szczegóły 120402-01.pdf);
 • część działki Nr 270/11 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 82,46 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 17 w Głubczycach (Szczegóły 120402-02.pdf);

MARZEC 2012

2012-03-30 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Warszawska 30/1"  !!! ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAKRESU !!!" , Szczegóły/załączniki 120330-01.pdf

2012-03-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Warszawska 30/1" , Szczegóły/załączniki 120327-02.pdf

2012-03-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Staszica 3/2 wg.przedmiaru - !!! ZMIANA ZAKRESU !!!" , Szczegóły/załączniki 120327-01.pdf

2012-03-22 Odpowiedzi na pytania dot. "Remontu instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Sosnowiecka 3

2012-03-22 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Staszica 3/2 wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120322-01.pdf

2012-03-21 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Montaż wyłącznika p.poż. w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Kozielska 20a" , Szczegóły/załączniki 120321-03.pdf

2012-03-21 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Aleja Lipowa 2/2" , Szczegóły/załączniki 120321-02.pdf

2012-03-21 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 6 w Głubczycach, informuje o wydłużeniu terminu składania ofert na "Wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Głubczycach w części obejmującej ściągi oznaczone na projekcie".

Termin został wydłużony do dnia 06.04.2012 do godziny 12.00.

 

2012-03-21 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 465/14 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 300,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Sosnowiecka w Głubczycach (Szczegóły 120321-01.pdf);

2012-03-16 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Sosnowiecka 3

Szczegóły/załączniki:

2012-03-13 GTBS Spółka z o. o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 6 w Głubczycach, zaprasza do złożenia oferty na "Wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Głubczycach w części obejmującej ściągi oznaczone na projekcie"

Szczegóły:

2012-03-13 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 217/75 - dzierżawa gruntu pod komórką, powierzchnia: 8,75 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców w Głubczycach (Szczegóły 120313-02.pdf);
 • część działki Nr 217/75 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 56,35 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców w Głubczycach (Szczegóły 120313-03.pdf);
 • część działki Nr 286/88 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 20,64 m2, położenie nieruchomości: ul.Krakowska 1 w Głubczycach (Szczegóły 120313-04.pdf);
 • część działki Nr 217/75 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 60,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców w Głubczycach (Szczegóły 120313-05.pdf);
 • część działki Nr 217/75 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 41,18 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców w Głubczycach (Szczegóły 120313-06.pdf);

2012-03-13 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 460/20 - garaż komunalny, powierzchnia: 51,60 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Staszica 3 (Szczegóły 120313-01.pdf)

2012-03-08 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Przeprowadzenie powszechnej, wiosennej akcji deratyzacyjnej w budynkach mieszkalnych zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Głubczycac z dnia 5 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej, wiosennej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2012r." , Szczegóły/załączniki 120308-01.pdf

2012-03-02 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Jana Pawła II 9- Plac Armii Krajowej 1-3-5 w Głubczycach oferuje do sprzedaży oraz adaptacji na cele mieszkalne poddasza o powierzchni ok.130 m2 znajdującego się na ostatniej kondygnacji budynku.:

2012-03-02 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Powstańców 23/6 (roboty budowlane i elektryczne)" , Szczegóły/załączniki 120302-03.pdf

2012-03-02 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Warszawska 23/4" , Szczegóły/załączniki 120302-02.pdf

2012-03-02 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na rozbiórkę komina i pomieszczenia na naczynie wyrównawcze w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Ratuszowa 2" , Szczegóły/załączniki 120302-01.pdf

LUTY 2012

2012-02-27 GTBS Spółka z o. o. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

2012-02-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w Głubczycach ul.Żeromskiego 19/17 - wg.przedmiaru" , Szczegóły/załączniki 120227-01.pdf

2012-02-14 GTBS Spółka z o. o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 429/45 - działalność biurowo-usługowa, powierzchnia: 20,72 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Gdańska 28/21 (Szczegóły 120214-04.pdf)

2012-02-14 GTBS Spółka z o. o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 429/44 - działalność biurowa, powierzchnia: 38,70 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Gdańska 28/4 (Szczegóły 120214-03.pdf)

2012-02-14 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 429/45 - najem lokalu na magazyn, powierzchnia: 30,70 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Gdańska 28/25 (Szczegóły 120214-02.pdf)

2012-02-14 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 1 położonego w Głubczycach Sady w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 7/15 - garaż komunalny, powierzchnia: 13,23 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce Sady 1 (Szczegóły 120214-01.pdf)

2012-02-10 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Projekt techniczny przebudowy układu pompowego studni zasilającego w wodę budynek mieszkalny Głubczyce Las 42 wraz z ogrodzeniem studni i drogą dojazdową + kosztorys inwestorski /zakres robót układu pompowego wg.załącznika nr1/" , Szczegóły/załączniki 120210-02.pdf

2012-02-10 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane /bez instalacji elektrycznych/" , Szczegóły/załączniki 120210-01.pdf

2012-02-09 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Opracowanie dokumentacji projektowej ocieplenia i kolorystyki elewacji" , Szczegóły/załączniki Krakowska 3bcd - www.doc

2012-02-01 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Wymiana kotła C.O. o mocy 10kW w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Plac Zgody 6/1 wg.przedmiaru", Szczegóły/załączniki 120201-PlacZgody6-1.pdf

STYCZEŃ 2012

2012-01-23 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Sporządzanie kosztorysów na roboty remontowe /bez instalacji elektrycznych/", Szczegóły/załączniki 120123-01.pdf
 • "Sporządzanie kosztorysów na roboty elektryczne, schematów jednokreskowych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru", Szczegóły/załączniki 120123-02.pdf
 • "Wymianę drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego w Głubczycach ul.Raciborska 8a", Szczegóły/załączniki 120123-03.pdf
 • "Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych spalinowych i wentylacyjnych", Szczegóły/załączniki 120123-04.pdf
 • "Wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Warszawska 10/1 wg.przedmiaru", Szczegóły/załączniki 120123-05.pdf
 • "Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Bogdanowicach Aleja Jana Pawła II nr 3 wg.przedmiaru", Szczegóły/załączniki 120123-06.pdf
 • "Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Chrobrego 37/4 wg.przedmiaru", Szczegóły/załączniki 120123-07.pdf
 • "Dobudowa przewodów wnetylacyjnych w pomieszczeniach piwniczych /kotłownie/ w budyunku mieszkalnym w Głubczycach ul.Plac Zgody 6 wg.przedmiaru", Szczegóły/załączniki 120123-08.pdf

2012-01-23 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

 • część działki Nr 460/20 - garaż komunalny, powierzchnia: 51,60 m2, położenie nieruchomości: ul.Staszica 3 w Głubczycach (Szczegóły 120123-Staszica3.pdf)

2012-01-04 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku nr 1 położonego w Głubczycach Sady w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

 • część działki Nr 7/15 - garaż komunalny, powierzchnia: 13,23 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce Sady 1 (Szczegóły 120104-Sady.pdf)

GRUDZIEŃ 2011

2011-12-19 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 217/75 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 52,93 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 40-42 w Głubczycach (Szczegóły 111219-Powstańców40-42.pdf)

2011-12-15 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymianę kotła C.O. o mocy 10 kW w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Plac Zgody 6/7 - wg. przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-12-14 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 493/4 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 50,43 m2, położenie nieruchomości: ul.Moniuszki 17 w Głubczycach (Szczegóły 111214-02Moniuszki17.pdf)
 • część działki Nr 493/4 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 20,52 m2, położenie nieruchomości: ul.Moniuszki 17 w Głubczycach (Szczegóły 111214-03Moniuszki17.pdf)
 • część działki Nr 217/75 - dzierżawa gruntu pod komórka, powierzchnia: 5,80 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 46 w Głubczycach (Szczegóły 111214-04Powstańców46.pdf)
 • część działki Nr 217/75 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 41,18 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 46 w Głubczycach (Szczegóły 111214-05Powstańców46.pdf)

2011-12-14 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

 • część działki Nr 7/15 - garaż komunalny, powierzchnia: 13,23 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce Sady 1 (Szczegóły 111214-01Sady1.pdf)

2011-12-09 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymianę kotła C.O. o mocy 10 kW w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Plac Zgody 6/7 - wg. przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-12-06 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 619/46 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 18,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Krasińskiego w Głubczycach (Szczegóły: 111206-Krasińskiego.pdf)

LISTOPAD 2011

2011-11-30 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wykonanie wymiany instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu mieszkalnym nr 5 będącym własnością Gminy Głubczyce położonym przy ul. Wiejskiej 2 w Głubczycach"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-28 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 7, nr 9 i nr 9a położonego w Głubczycach przy ul.Garbarskiej w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 386/19 -teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 54,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Garbarska w Głubczycach (Szczegóły: 111128-Garbarska.pdf)

2011-11-25 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Plac Zgody 4 /klatka schodowa/ i lokal nr 2 wg. przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-25 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kościuszki 30/7 wg. przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-25 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Dobudowa przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach piwniczych /kotlownie/ w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Plac Zgody 6 wg.przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-25 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Ratuszowa 6/8 wg. przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-24 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Rozbiórka budynku gospodarczego w Głubczycach ul.Raciborska 3-3a, opis robót i przedmiar w załączeniu."

Szczegóły/załączniki:

2011-11-21 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Marka nr 1/5 wg. przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 429/45 -najem lokalu na magazyn (za wyjątkiem składowania materiałów łatwopalnych), powierzchnia: 30,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/25w Głubczycach (Szczegóły: 111121-Gdańska28-25.pdf)

2011-11-14 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Bałuskiego 3/7 wg.przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-09 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji gazowej (pion) oraz instalacji wodnej w Głubczycach ul.Warszawska 23"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-09 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji gazowej (pion) w Głubczycach ul.Warszawska 25"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-09 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Wiejska 4/6 wg.przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-08 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 386/19 -teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 48,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Garbarska 7 w Głubczycach (Szczegóły: 111108-1Garbarska7.pdf)
 • część działki Nr 386/19 -dzierżawa gruntu pod komórkami, powierzchnia: 22,38 m2, położenie nieruchomości: ul.Garbarska w Głubczycach (Szczegóły: 111108-2Garbarska.pdf)
 • część działki Nr 386/19 -teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 54,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Garbarska w Głubczycach (Szczegóły: 111108-3Garbarska.pdf)

2011-11-04 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji wodnej i kanalizacji w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Bałuckiego 3/5"

Szczegóły/załączniki:

2011-11-02 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Raciborska 8a - wg.przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

PAŹDZIERNIK 2011

2011-10-21 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana stolarki okiennej 1szt. wraz z parapetami wewn. i zewn. w pokoju, nawiewnik cisnieniowy, Głubczyce ul.Emilii Plater 8/9 - dwuskrzydłowe /R-U i R/, podział 1/3 i 2/3, białe - pomiar własny"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-19 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Plac Zgody 2/3 wg. przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-13 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 429/45 -działalność biurowo-usługowa, powierzchnia: 20,72 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/21w Głubczycach (Szczegóły: 111013-Gdańska28-21.pdf)

2011-10-12 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 217/75 -teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 46,75 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 44 w Głubczycach (Szczegóły: 111012-Powstańców44.pdf)

2011-10-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kochanowskiego 9/2"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kochanowskiego 8/6"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kochanowskiego 6/8"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kościuszki 17/1"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kochanowskiego 8/1"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Żeromskiego 19/6"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-10 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 270/11 -dzierżawa gruntu pod komórką, powierzchnia: 19,24 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 27 w Głubczycach (Szczegóły: 111010-01-Powstańców27.pdf)
 • część działki Nr 270/11 -teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 164,06 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 27 w Głubczycach (Szczegóły: 111010-02-Powstańców27.pdf)
 • część działki Nr 270/11 -dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 17,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 27 w Głubczycach (Szczegóły: 111010-03-Powstańców27.pdf)

2011-10-04 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Dostawę 16 szt. ciepłomierzy kompaktowych z przetwornikiem przepływu typu JS-NM, czujnikiem temperatury w osłonach, przepływ 1,5m3/h, DN 20mm dł 130-G1 "

Szczegóły/załączniki:

2011-10-04 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych gminnych w Głubczycach - 100 szt. (szczegółowa lista lokali zostanie udostępniona wykonawcy robót) - przedmiar w załączeniu"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-04 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych, uzupełnienie brakujących przewodów wentylacyjnych, adaptacja części klatki schodowej na łazienkę PT wraz z uzyskaniem pozwolenia + kosztorys inwestorski: Głubczyce Plac Armii Krajowej nr 3/1 i 3/2"

Szczegóły/załączniki:

2011-10-03 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wykonanie wymiany instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu mieszkalnym będącym własnością Gminy Głubczyce położonym przy ul. Wiejskiej 2 w Głubczycach"

Szczegóły/załączniki:

WRZESIEŃ 2011

2011-09-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Projekt techniczny adaptacja korytarza na łazienkę w lokalu nr 1 budowa przewodów wentylacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia + kosztorys inwestorski: Głubczyce Plac Armii Krajowej 3/1 i 3/2."

Szczegóły/załączniki:

2011-09-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Projekt techniczny wymiany instalacji gazowej /pion/ wraz z uzyskaniem pozwolenia + kosztorys inwestorski: Głubczyce ul.Warszawska 25"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Projekt techniczny wymiany instalacji gazowej /pion/ wraz z uzyskaniem pozwolenia + kosztorys inwestorski: Głubczyce ul.Warszawska 23"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-26 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 429/45 -działalność biurowo-usługowa, powierzchnia: 20,72 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/21w Głubczycach (Szczegóły: 110926Gdanska28-21.pdf)

2011-09-26 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 451/3 -lokal handlowy, powierzchnia: 34,49 m2, położenie nieruchomości: ul.E.Plater 1w Głubczycach (Szczegóły: 110926EPlater1.pdf)

2011-09-26 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego w Głubczycach przy Pl. Zgody 2."

Szczegóły/załączniki:

2011-09-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-22 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego elektrycznego w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 w Głubczycach"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-21 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • część działki Nr 217/75 -dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 20,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 44-46 w Głubczycach (Szczegóły: 110921 217-75.pdf)

2011-09-21 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Przeprowadzenie powszechnej jesiennej akcji deratyzacyunej w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o. zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Głubczyc z dnia 19-09-2011r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej jesiennej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2011r."

Szczegóły/załączniki:

2011-09-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny w sezonie grzewczym 2011/2012"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-20 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Montaż wodomierzy w budynkach mieszklanyh w Głubczycach ul.Nowy Świat 1, 1a, 1b, 1c, 2 i ul.Plebiscytowa 14 /60 lokali/, warunki techniczne montażu w załączeniu - pismo EZ/1389/2011."

Szczegóły/załączniki:

2011-09-20 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego w Głubczycach ul.Plac Zgody 4. Alu, brąz, profil zimny, od góry łuk przemurować, następnie fix 350 mm, pozostała część dołem 2/3 panel, góra skrzydła 1/3 szyba, skrzydło otwierane na zewnątrz z samozamykaczem - pomiar własny."

Szczegóły/załączniki:

2011-09-19 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Niepodległości4, ul.Warszawska 22 i ul.Kopernika 25 - przedmiar w załączeniu."

Szczegóły/załączniki:

2011-09-19 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Projekt techniczny przewodów kominowych dymowy 1 szt., wentylacyjny - łazienka, uzyskanie pozwolenia + kosztorys inwestorski Głubczyce ul.Kozielska 19/9"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-16 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Projekt techniczny adaptacja korytarza na łazienkę w lokalu nr 1 budowa przewodow wentylacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia + kosztorys inwestorski Głubczyce Plac Armii Krajowej 3/1"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-15 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kochanowskiego 8/2"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-13 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Projekt techniczny wymiany instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia + kosztorys inwestorski Głubczyce ul.Warszawska 25"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-13 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Projekt techniczny wymiany instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia + kosztorys inwestorski Głubczyce ul.Warszawska 23"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-13 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Żeromskiego 15/6"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-13 GTBS Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012

Szczegóły/załączniki:

2011-09-07 GTBS Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę w sezonie grzewczym 2011/2012 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny

Szczegóły/załączniki:

2011-09-07 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Rozbiórka komórki gminnej w Głubczycach ul.Kopernika 7 - przedmiar robót"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont pokrycia dachu budynkumieszkalnego położonego w Głubczycach przy Placu Zgody 2"

2011-09-05 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem:

 • część działki Nr 429/45 -działalność biurowo-usługowa, powierzchnia: 20,72 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/21 w Głubczycach (Szczegóły: 0000001-75.jpeg)

2011-09-01 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Grunwaldzka 12 - według przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

 

2011-09-01 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Głubczycach Sady 1 - według przedmiaru"

Szczegóły/załączniki:

 

2011-09-01 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Żeromskiego 15/6"

Szczegóły/załączniki:

 

2011-09-01 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kochanowskiego 8/2"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-01 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wymiana instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Kościuszki 16/2"

Szczegóły/załączniki:

2011-09-01 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wymiana stolarki okiennej 2-szt. wraz z parapetami wew. /25/100cm i zewn. /30/125 w pokoju 1 nawiewnik ciśnieniowy, Głubczyce ul.Bałuckiego 3/7. Okna ze słupkiem krzyżowym, słupek osadzony w skrzydle R-U i R, białe - pomiar własny"

Szczegóły/załączniki:

SIERPIEŃ 2011

2011-08-29 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie wymiany instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych będącym własnością Gminy Głubczyce położonych przy ul. Warszawskiej 28/2  i 28a/9 w Głubczycach

Szczegóły/załączniki:

2011-08-29 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych będącym własnością Gminy Głubczyce położonych przy ul. Ratuszowej 2 w Głubczycach:
1) Nr 2 o pow. użytkowej 35,48m2
2) Nr 11 o pow. użytkowej 36,86 m2

Szczegóły/załączniki:

2011-08-26 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie wymiany instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 8/10 o pow. użytkowej 52,50m2, będącym własnością Gminy Głubczyce."

Szczegóły/załączniki:

2011-08-24 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -działalnośc handlowa, powierzchnia: 36,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/12 w Głubczycach (Szczegóły: 0000002.jpeg)

2011-08-24 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -działalnośc biurowa, powierzchnia: 38,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/4 w Głubczycach (Szczegóły: 0000001.jpeg)

2011-08-23 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 15 i nr 17 położonych w Głubczycach przy ul.Kościuszki w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 315/17 -garaż komunalny, powierzchnia: 11,40 m2, położenie nieruchomości: ul.Kościuszki 15-17w Głubczycach (Szczegóły: 0000004.jpeg)

2011-08-23 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki Nr 451/3 -lokal handlowy, powierzchnia: 34,49 m2, położenie nieruchomości: ul.E.Plater 1w Głubczycach (Szczegóły: 0000003.jpeg)

2011-08-23 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu:

 • część działki Nr 386/19 -dzierżawa gruntu pod komórką, powierzchnia: 15,20 m2, położenie nieruchomości: ul.Garbarska 7 w Głubczycach (Szczegóły: 0000001.jpeg)
 • część działki Nr 386/19 -teren przeznaczony do dzioerżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 61,90 m2, położenie nieruchomości: ul.Garbarska 7 w Głubczycach (Szczegóły: 0000002.jpeg)

2011-08-23 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie instalacji ogrzewania etażowego elektrycznego w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. E.Plater 3 w Głubczycach":

Szczegóły/załączniki:

2011-08-12 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Jana Pawła II 9 - Plac Armii Krajowej 1-3-5 w Głubczycach oferuje do sprzedaży oraz adaptację na cele mieszkalne poddasza o powierzchni ok 130 m2 znajdujący się na ostatniej kondygnacji budynku.

Szczegóły: oferta sprzedazy strychu JPII9.pdf

2011-08-12 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu mieszkalnym o pow.użytkowej 60,70 m2, będącym własnością Gminy Głubczyce położonym przy ul. Kościuszki 30a/4 w Głubczycach":

Szczegóły/załączniki:

2011-08-12 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"remont schodów (zewnętrzne) od strony podwórka w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Kościuszki 6  - przedmiar i rysunki konstrukcji schodów":

Szczegóły/załączniki:

2011-08-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Głubczyce położonych przy ul. Kościuszki 30 w Głubczycach":
1) Nr 7 o pow. uż. 32,13 m2
2) Nr 8 o pow. uż. 54,20 m2

Szczegóły/załączniki:

 

2011-08-10 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg nieograniczony na "remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego w Głubczycach  przy Placu Zgody 2"

Szczegóły/załączniki:

2011-08-09 GTBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej 2-szt. kuchnia i łazienka wraz z parapetami wew. i zewn. w kuchni nawiewnik ciśnieniowy, Głubczyce ul.Garbarska 9/3 - kształt wg.załącznika, - pomiar własny.

Szczegóły: SCAN7847_000.pdf

2011-08-09 GTBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej 3-szt.  wraz z parapetami wew. i zewn. w pokoju 2 nawiewniki ciśnieniowe, Głubczyce ul.Powstańców 31/7 - dwuskrzydłowe /R-U i R/, białe, - pomiar własny.

Szczegóły: SCAN7846_000.pdf

2011-08-09 GTBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki komórek:

 • komórka gminna położona przy ul.Dworcowej 28-30 w Głubczycach
 • komórka gminna położona przy ul.Kopernika 7 w Głubczycach
 • komórka gminna położona przy ul.Fabrycznej 5 w Głubczycach

Szczegóły: SCAN7844_000.pdf Dworcowa2830.jpg Fabryczna5.jpg Kopernika7.jpg

2011-08-09 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -działalnośc handlowa, powierzchnia: 36,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/12 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN7843_000.pdf)

2011-08-09 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/45 -działalnośc handlowa, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/23 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN7842_000.pdf)

2011-08-09 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 429/44 -działalnośc biurowa, powierzchnia: 38,70 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/4 w Głubczycach (Szczegóły: SCAN7841_000.pdf)

2011-08-08 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych gminnych w Głubczycach - 100 szt. (szczegółowa lista zostanie udostępniona wykonawcy robót)"

Szczegóły/załącznik: SCAN7840_000.pdf

2011-08-03 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • "Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Warszawska 24/9" Szczegóły/załącznik: SCAN7835_000.pdf
 • "Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Raciborska 8a/14" Szczegóły/załącznik: SCAN7836_000.pdf
 • "Konserwacja pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Kozielska 20 wg.przemiaru" Szczegóły/załącznik: SCAN7837_000.pdf
 • "Konserwacja pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Głubczycach Sady 1 wg.przemiaru" Szczegóły/załącznik: SCAN7838_000.pdf
 • "Konserwacja pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul.Kozielska 20a wg.przemiaru" Szczegóły/załącznik: SCAN7839_000.pdf

2011-08-02 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 451/3 -lokal handlowy, powierzchnia: 34,49 m2, położenie nieruchomości: ul.Emilii Plater 1 w Głubczycach (Szczegóły: 0000001.JPG)

- część działki Nr 315/49 -garaż komunalny, powierzchnia: 11,40 m2, położenie nieruchomości: ul.Kościuszki 15-17 w Głubczycach (Szczegóły: 0000002.JPG)

LIPIEC 2011

2011-07-28 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"Remont pieców kaflowych wg załącznika"

Szczegóły/załącznik: SCAN7832_000.pdf

2011-07-28 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Głubczyce położonych przy ul. Ratuszowej 2 w Głubczycach":
1) Nr 2 o pow. uż. 35,48 m2
2) Nr 11 o pow. uż. 36,86 m2

Szczegóły: Ratuszowa 2 www.doc

 

Ratuszowa 2-2 przedmiar robót.pdf

 

Ratuszowa 2-2 rzuty i przekroje.pdf

 

Ratuszowa 2-11 przedmiar robót.pdf

 

Ratuszowa 2-11 rzuty i przekroje.pdf

 

Ratuszowa 2 opis techniczny.pdf

2011-07-20 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie wymiany instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 8/10 o pow. użytkowej 52,50m2, będącym własnością Gminy Głubczyce."

Szczegóły: JP II 8-10 www.doc Jana Pawła II 8-10 opis techniczny.pdf Jana Pawła II 8-10 przedmiar robót.pdf Jana Pawła II 8-10 rzuty i rozwinięcia.pdf

2011-07-20 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie instalacji ogrzewania etażowego elektrycznego w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Jana Pawła II 8 w Głubczycach"

 Szczegóły: JP II 8-9 www.doc Jana Pawła II 8-9 opis techniczny.pdf Jana Pawła II 8-9 przedmiar robót.pdf Jana Pawła II 8-9 rzut i schemat.pdf

2011-07-19 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Głubczyce położonych przy ul. Ratuszowej 6 w Głubczycach":
1) Nr 8 o pow. uż. 37,19m2
2) Nr 12 o pow. uż. 37,15m2
3) Nr 14 o pow. uż. 36,86m2

Szczegóły: Raruszowa 6 www.doc Ratuszowa 6-8-12-14 opis techniczny.pdf Ratuszowa 6-8-12-14 rzuty i przekroje.pdf Ratuszowa 6-8 przedmiar robót.pdf Ratuszowa 6-12 przedmiar robót.pdf Ratuszowa 6-14 przedmiar robót.pdf

2011-07-19 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:
"wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu mieszkalnym o pow. uż. 60,70m2, będącym własnością Gminy Głubczyce położonym przy ul. Kościuszki 30a/4 w Głubczycach".

Szczegóły: Kosciuszki 30a-4 www.doc Kościuszki 30a-4 opis techniczny inst gaz i co.pdf Kościuszki 30a-4 przedmiar robót.pdf Kościuszki 30a-4 rzuty przekroje.pdf

2011-07-18 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do oddania w najem:

- część działki Nr 429/45 -działalność handlowa, powierzchnia: 28,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/23 w Głubczycach (Szczegóły:0000003.JPG)

- część działki Nr 429/44 -działalność handlowa, powierzchnia: 36,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Gdańska 28/12 w Głubczycach (Szczegóły:0000004.JPG)

Szczegóły: 0000002.JPG

2011-07-18 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu pod ogródek położonego przy ul.Żeromskiego w Głubczycach.

Szczegóły: 0000002.JPG

2011-07-18 GTBS Spółka z o. o. podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na najem komórki komunalnej położonej przy ul.Stroma nr 4 w Głubczycach.

Szczegóły: 0000001.JPG

2011-07-08 GTBS Spółka z o. o. informuje, że:

ZADANIE 1: Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 5, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne (demontaż istniejących pionów i wykonanie jednego).

ZADANIE 2: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także wykonanie instalacji grzewczej w lokalach we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 5, będących własnością Gminy Głubczyce:
1) lokal użytkowy (Jolanta Gałecka), o pow. użytkowej 93,28m2.
2) mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 44,82m2,
3) mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 46,10m2.
 

Szczegóły zadań:

SCAN7794_000.pdf

2011-07-08 GTBS Spółka z o. o. informuje, że:

ZADANIE 1: Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 3, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne (demontaż istniejących pionów i wykonanie jednego).

ZADANIE 2: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także wykonanie instalacji grzewczej w lokalach we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 3, będących własnością Gminy Głubczyce:
1) lokal użytkowy (ZEFIR "PSS SPOŁEM"), o pow. użytkowej 109,45m2.
2) mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 26,72m2.

Szczegóły zadań:

SCAN7793_000.pdf

2011-07-08 GTBS Spółka z o. o. informuje, że:

ZADANIE 1: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II nr 4, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne (demontaż istniejących pionów i wykonanie jednego).

ZADANIE 2: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także wykonanie instalacji grzewczej w lokalach we Wspólnocie Mieszkaniowej Jana Pawła II nr 4, będących własnością Gminy Głubczyce:
1) mieszkalny nr 11 o pow. użytkowej 28,30m2.

Szczegóły zadań:

SCAN7792_000.pdf

2011-07-06 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

 • Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Głubczycacj ul.Żeromskiego 8/3, Szczegóły:SCAN7789_000.pdf
 • Wymiana instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Głubczycacj ul.Chrobrego 2/1, Szczegóły:SCAN7790_000.pdf
 • Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycacj ul.Żeromskiego 8/3, Szczegóły:SCAN7791_000.pdf

2011-07-05 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 544/33 - komórka użytkowa, powierzchnia: 18,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Stroma w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

2011-07-05 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 199/19 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 235,60 m2, położenie nieruchomości: ul.Żeromskiego w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

CZERWIEC 2011

2011-06-28 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem:

- część działki Nr 481/27 - komórka użytkowa, powierzchnia: 6,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Przyrowie w Głubczycach (Szczegóły:SCAN7783_000.pdf)

- część działki Nr 481/27 - garaż komunalny, powierzchnia: 6,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Przyrowie w Głubczycach (Szczegóły:SCAN7784_000.pdf)

2011-06-28 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 733/46 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 127,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły:SCAN7782_000.pdf)

- część działki Nr 493/4 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 12,18 m2, położenie nieruchomości: ul.Moniuszki 17 w Głubczycach (Szczegóły:SCAN7785_000.pdf)

- część działki Nr 493/4 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 15,66 m2, położenie nieruchomości: ul.Moniuszki 17 w Głubczycach (Szczegóły:SCAN7786_000.pdf)

2011-06-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie wentylacji w łazience w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul.Staszica 9/4, lokalizacja przewodu na klatce schodowej.

Szczegóły:0000001.JPG 0000002.JPG

2011-06-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Głubczyce:
1. Warszawska 28/2 o pow. użytkowej 61,80m2
2. Warszawska 28a/5 o pow. użytkowej 51,20m2
3. Warszawska 28a/9 o pow. użytkowej 51,20m2

Szczegóły:22-06-2011 zaproszenie do zlożenia oferty cenowej Warszawska 28-28a www.doc

2011-06-22 !!! PRACA na stanowisku WINDYKATOR !!!

GTBS Spółka z o. o. ogłasza nabór na stanowisko WINDYKATOR.

Kandydat(-ka) powinien(-na) spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane prawo administracyjne)
 • umiejętność pracy na komputerze,
 • odporność na stres.

SKładanie ofert: do dnia 28-06-2011r. do godziny 15stej.

 

2011-06-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 15,40 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kozielska

Szczegóły: SCAN7772_000.pdf

2011-06-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 205/57 - garaż komunalny, powierzchnia: 19,47 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Żeromskiego 8-10

Szczegóły: SCAN7773_000.pdf

2011-06-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 25,20 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Warszawska 35

Szczegóły: SCAN7775_000.pdf

2011-06-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 16,20 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Warszawska 35

Szczegóły: SCAN7774_000.pdf

2011-06-21 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 619/44 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 18,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Raciborska 8 w Głubczycach (Szczegóły:SCAN7770_000.pdf)

- część działki Nr 351/34 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 120,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Plac Sportowy w Głubczycach (Szczegóły:SCAN7771_000.pdf)

2011-06-14 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 199/19 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 235,60 m2, położenie nieruchomości: ul.Żeromskiego w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

2011-06-14 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 544/33 - komórka użytkowa, powierzchnia: 18,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Stroma w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

2011-06-07 GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

"Remont dachu w Głubczycach ul.Raciborska 8a".

Szczegóły: SCAN7766_000.pdf

2011-06-06

GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

"Wymianę instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także wykonanie instalacji grzewczej w lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 7, będącym własnością Gminy Głubczyce: nr 9 o pow. użytkowej 26,72m2. (lokal mieszkalny)".

Szczegóły: E. plater 7-9 www.doc E Plater 7-9 opis do instalacji co.pdf E Plater 7-9 opis do instalacji gazowej.pdf E Plater 7-9 przedmiar robót instalacja co.pdf E plater 7-9 przedmiar robót instalacja gazowa.pdf E Plater 7-9 rzut i rozwinięcie inst gaz.pdf E plater 7-9 rzuty i rozwinięcie instalacji co.pdf

2011-06-06 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 217/75 - dzierżawa gruntu pod komórką, powierzchnia: 5,76 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

- część działki Nr 217/75 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałegio inwestowania, powierzchnia: 50,72 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

- część działki Nr 217/6 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałegio inwestowania, powierzchnia: 60,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców w Głubczycach (Szczegóły:0000003.JPG)

MAJ 2011

2011-05-31 GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie instalacji grzewczej w lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ratuszowa 9, będącym własnością Gminy Głubczyce: nr 8 o pow. użytkowej 52,39m2".

Szczegóły: Ratuszowa 9-8 www.doc      Ratuszowa 9-8 - opis i rzuty.pdf      Ratuszowa 9-8 przedmiar - inst co.pdf

2011-05-26 GTBS Spółka z o. o. informuje, że:

ZADANIE 1: Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 1, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne (demontaż istniejących pionów i wykonanie jednego).

ZADANIE 2: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także wykonanie instalacji grzewczej w lokalach we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 1, będących własnością Gminy Głubczyce:
1) (zakład fryzjerski), o pow. użytkowej 34,49m2.
2) mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,99m2,
3) mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 27,93m2.
 

Szczegóły zadań:

E Plater 1-1 co opis i rzuty.pdf

E Plater 1-1 co przedmiar robót.pdf

E Plater 1-1 gaz PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

E Plater 1-8 co opis i rzuty.pdf

E Plater 1-8 co przedmiar robót.pdf

E Plater 1-8 gaz PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

E Plater 1 gaz rzuty.pdf

E Plater 1 gaz opis techniczny.pdf

E Plater 1 pion gazowy przedmiar robót.pdf

E Plater 1 PRZEDMIAR ROBÓT-ZAKŁAD FRYZJERSKI - gaz.pdf

E Plater 1 PRZEDMIAR ROBÓT-ZAKŁAD FRYZJERSKI - gaz.pdf

E Plater 1 z-d fryzjerski co przedmiar robót.pdf

E. plater 1 www.doc

2011-05-23 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 12 i 14 połozonego w Głubczycach przy ul.Karola Miarki w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 615/5 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 139,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Karola Miarki w Głubczycach (Szczegóły:0000004.JPG)

2011-05-23 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

- część działki Nr 199/19 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 315,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Żeromskiego w Głubczycach (Szczegóły:0000003.JPG)

2011-05-23 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 481/27 - ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 190,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Przyrowie 4 w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

2011-05-23 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 481/27 - komórka użytkowa, powierzchnia: 3,48 m2, położenie nieruchomości: ul.Przyrowie 4 w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

2011-05-24 GTBS Spółka z o. o.  zaprasza do złożenia oferty na:

- Montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych w Głubczycach ul.Koszarowa 6/2, 3, 6, 9, 10 i 11 i ul.Plac Zgody 6/1, 5, 7 i 10. (Szczegóły:0000001-63.JPG)

2011-05-18 GTBS Spółka z o. o.  zaprasza do złożenia oferty na:

- Projekt techniczny przewodów kominowych uzyskanie pozwolenia + kosztorys inwestorski Głubczyce ul.Plac Zgody 6 wentylacje w kotłowniach w piwnicach (Szczegóły:0000001.JPG)

- Projekt techniczny dwóch przewodów kominowych do podłączenia kotła gazowego CO w lokalu mieszklanym w Głubczycach ul.Chrobrego 11/10 - poddasze + uzyskanie pozwolenia + kosztorys inwestorski (Szczegóły:0000002.JPG)

2011-05-16 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 285/50 - dzierżawa gruntu pod garażem, powierzchnia: 15,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Niepodległości 6 w Głubczycach (Szczegóły:0000001-61.JPG)

2011-05-10 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 25,20 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Warszawska 35

Szczegóły: SCAN7734_000.pdf

2011-05-10 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 16,20 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Warszawska 35

Szczegóły: SCAN7733_000.pdf

2011-05-10 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 24 położonego w Głubczycach przy ul.Słowackiego, w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 274/76 - teren przeznacozny do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 96,00 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Słowackiego 24

Szczegóły: SCAN7732_000.pdf

2011-05-10 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 15,40 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kozielska

Szczegóły: SCAN7731_000.pdf

2011-05-10 GTBS Spółka z o. o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 205/57 - garaż komunalny, powierzchnia: 19,47 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Żeromskiego 8-10

Szczegóły: SCAN7730_000.pdf

2011-05-10 GTBS Spółka z o. o.  zaprasza do złożenia oferty na:

Remont dachu budynku przy ul.Plac Zgody 4 w Głubczycach.

(Szczegóły:SCAN7729_000.pdf)

2011-05-06 GTBS Spółka z o. o.  zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków (w lokalu nr 2 wymieniono instalacje gazową w związku z tym należy uwzględnić tylko demontaż gazowego pieca łazienkowego oraz montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego i wkładu kominowego), a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Głubczyce:
1. Kościuszki 30/2 o pow. użytkowej 46,21m2
2. Kościuszki 30/7 o pow. użytkowej 32,13m2
3. Kościuszki 30/8 o pow. użytkowej 54,20m2
4. Kościuszki 30a/4 o pow. użytkowej 60,70m2

(Szczegóły:06-05-2011 zaproszenie do złożenia oferty cenowej Kościuszki 30-30a www.doc)

2011-05-02 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 615/5 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 139,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Karola Miarki w Głubczycach (Szczegóły:0000001-60.JPG)

2011-05-02 GTBS Spółka z o. o. występując w imieniu Gminy Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 199/19 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 315,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Żeromskiego w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

2011-05-02 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 285/54 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 69,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Niepodległości 10 w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

KWIECIEŃ 2011

2011-04-29 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II 4, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie I: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne"

Zadanie II: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany WLZ dla wszystkich lokali mieszkalnych z wyniesieniem liczników lokalowych poza lokale mieszkalne."

Zadanie III: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania dla lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Głubczyce nr 11 o pow. użytkowej 28,30m2"

Zadanie IV: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków."

Szczegóły:28-04-2011 - zaproszenie do zlożenia oferty JP II 4 www.doc

2011-04-29 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia ofert na remont dachu w Głubczycach ul.Koszarowa 6 wg przedmiaru.

Szczegóły i przedmiar:SCAN7722_000.pdf

2011-04-27 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na "Nadzór inwestorski nad realizacją wykonania wymiany instalacji gazowej oraz wykonania grzewczych instalacji etażowych w lokalach mieszkalnych położonych w Głubczycach"

Szczegóły:27-04-2011 zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski -www.doc

2011-04-26 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 24 połozonego pryz ul.Słowackiego w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 274/76 - dzierżawa gruntu pod komórką, powierzchnia: 4,85 m2, położenie nieruchomości: ul.Słowackiego 24 w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

2011-04-26 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 24 połozonego przy ul.Słowackiego w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 274/76 - komórka użytkowa, powierzchnia: 6,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Słowackiego 24 w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

2011-04-22 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do zlożenia ofert na remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul.Kościuszki 6/1 wg przedmiaru.

Szczegóły i przedmiar:SCAN7721_000.pdf

2011-04-18 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 731/17 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 544,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły:0000004.JPG)

- część działki Nr 733/46 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 202,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły:0000005.JPG)

- część działki Nr 110/9 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 168,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kopernika w Głubczycach (Szczegóły:0000006.JPG)

- część działki Nr 733/46 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 162,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły:0000007.JPG)

2011-04-18 GTBS Spółka z o. o. wystepując w imieniu Gmny Głubczyce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 274/76 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 96,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Słowackiego 24 w Głubczycach (Szczegóły:0000003.JPG)

2011-04-18 GTBS Spółka z o. o. wystepując w imieniu Gmny Głubczyce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 351/22 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 700,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Grunwaldzka 38 w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

2011-04-11 GTBS Spółka z o. o. wystepując w imieniu Gmny Głubczyce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 285/54 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 69,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Niepodległości 10 w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

2011-04-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Adaptacja istniejącej dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Głubczyce:
1. Ratuszowa 6/8 o pow. użytkowej 37,19m2
2. Ratuszowa 6/12 o pow. użytkowej 37,15m2
3. Ratuszowa 6/14 o pow. użytkowej 36,86m2"

Szczegóły:11.04.2011 Ratuszowa 6 www.doc

2011-04-11 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Głubczyce:
1. Ratuszowa 2/2 o pow. użytkowej 35,48m2
2. Ratuszowa 2/11 o pow. użytkowej 36,86m2"

Szczegóły:11.04.2011 Ratuszowa 2 www.doc

2011-04-04 GTBS Spółka z o.o. informuje, że posiada do sprzedaży używane urządzenia centralnego ogrzewania:

 • liczniki ciepła i liczydła - kpl. 16
 • odmulacz - szt.1
 • skrzynki plastikowane elektryczne - szt.8
 • grzejniki drabinkowe łazienkowe stalowe o wymiarach 50x80 - szt.14
 • grzejniki płytowe CONVECTOR o wymiarach 80x40 - szt.3
 • grzejniki płytowe CONVECTOR o wymiarach 40x40 - szt.16
 • grzejniki płytowe CONVECTOR o wymiarach 40x70 - szt.8
 • grzejniki płytowe CONVECTOR o wymiarach 40x100 - szt.14
 • piecyk łazienkowy TERMET PG-6 rok prod.1986 - szt.4
 • piecyk łazienkowy ARISTON rok prod.2005 - szt.1
 • zawory termostatyczne 1/2" - szt.57
 • uchwyty do grzejników niekompletne.

Więcej informacji o urządzeniach oraz sposobie zakupu pod numerem telefonu: /77/ 4852242 w.24.

2011-04-04 GTBS Spółka z o. o. wystepując w imieniu Gmny Głubczyce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 274/76 - komórka użytkowa, powierzchnia: 6,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Slowackiego 24 w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

- część działki Nr 274/76 - dzierżawa gruntu pod komórką, powierzchnia: 4,85 m2, położenie nieruchomości: ul.Slowackiego 24 w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

MARZEC 2011

2011-03-29 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1 : Wspólnota Mieszkaniowa ul.Jana Pawła II 2, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne.".

Zadanie 2: Wspólnota Mieszkaniowa ul.Jana Pawła II 2 zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany WLZ z wyniesieniem liczników lokalowych poza lokale mieszkalne".

Zadanie 3: Właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Głubczycach zapraszają do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków".

Szczegóły zadań: 31-03-2011 JP - II www.doc

2011-03-29 GTBS Spółka z o. o. wystepując w imieniu Gmny Głubczyce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 110/9 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 168,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Kopernika w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

- część działki Nr 733/446 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 202,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

- część działki Nr 733/46 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 162,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły:0000003.JPG)

- część działki Nr 731/17 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 544,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach (Szczegóły:0000004.JPG)

2011-03-22 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1 : Wspólnota Mieszkaniowa ul.Ratuszowa 4, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne.".

Zadanie 2: GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej Ratuszowa 4, będącego własnością Gminy Głubczyce".

Zadanie 3: Właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ratuszowa 4 w Głubczycach zapraszają do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków".

Szczegóły zadań: Ratuszowa 4 www.doc

2011-03-22 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1 : Wspólnota Mieszkaniowa ul.E.Plater 9, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne.".

Zadanie 2: GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 9, będącego własnością Gminy Głubczyce".

Szczegóły zadań: E. Plater 9 www.doc

2011-03-22 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1 : Wspólnota Mieszkaniowa ul.E.Plater 7, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne.".

Zadanie 2: GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 7, będącego własnością Gminy Głubczyce".

Zadanie 3: Właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. E.Plater 7 w Głubczycach zapraszają do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków".

Szczegóły zadań: E. plater 7 www.doc

2011-03-22 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1 : Wspólnota Mieszkaniowa ul.E.Plater 5, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne.".

Zadanie 2: GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 5, będącego własnością Gminy Głubczyce".

Zadanie 3: Właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. E.Plater 5 w Głubczycach zapraszają do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków".

Szczegóły zadań: E. plater 5 www.doc

2011-03-22 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1 : Wspólnota Mieszkaniowa ul.E.Plater 3, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne.".

Zadanie 2: GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 3, będącego własnością Gminy Głubczyce".

Zadanie 3: Właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. E.Plater 3 w Głubczycach zapraszają do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków".

Szczegóły zadań: E. plater 3 www.doc

2011-03-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 33 i 35 położonego w Głubczycach przy ul.Warszawskiej, w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 16,20 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Warszawska 35

Szczegóły: 0000004.JPG

2011-03-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 8 i 10 położonego w Głubczycach przy ul.Żeromskiego, w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 205/57 - garaż komunalny, powierzchnia: 19,47 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Żeromskiego 8-10

Szczegóły: 0000003.JPG

2011-03-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 33 i 35 położonego w Głubczycach przy ul.Warszawskiej, w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 25,20 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Warszawska 35

Szczegóły: 0000002.JPG

2011-03-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- częśc działki Nr 457/30 - garaż komunalny, powierzchnia: 15,40 m2, położenie nieruchomości: Głubczyce ul.Kozielska

Szczegóły: 0000001.JPG

2011-03-15 GTBS Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie powszechnej wiosennej akcji deratyzacyjnej w  budynkach mieszkalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z  o.o. zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Głubczyc z dnia 07-03-2011r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej wiosennej akcji deratyzacyunej na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2011r.

Szczegóły:

 

0000001-52.JPG

2011-03-11 GTBS Spółka z o. o. wystepując w imieniu Gmny Głubczyce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 199/19 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 150,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Żeromskiego w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

- część działki Nr 667/47 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 68,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Sudecka w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

2011-03-03 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1 : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 9, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne".

Zadanie 2: GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla: lokalu mieszkalnego nr 8, o pow. użytkowej 52,39m2 we Wspólnocie Mieszkaniowej Ratuszowa 9 będącego własnością Gminy Głubczyce".

Zadanie 3: Właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ratuszowej 9 w Głubczycach zapraszają do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków".

Szczegóły zadań: Ratuszowa 9 www.doc

2011-03-03 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1 : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 8, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne".

Zadanie 2: Właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ratuszowej 8 w Głubczycach zapraszają do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków".

Szczegóły zadań: Ratuszowa 8 www.doc

2011-03-03 GTBS Spółka z o. o. informuje, że

Zadanie 1: Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 1, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pionów gazowych z wyniesieniem gazomierzy poza lokale mieszkalne".

Zadanie2: GTBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków, a także opracowanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej dla lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej E. Plater 1, będących własnością Gminy Głubczyce".

Zadanie3: Właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. E. Plater 1 w Głubczycach zapraszają do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej z przystosowaniem do potrzeb ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków".

Szczegóły zadań: E. plater 1 www.doc

LUTY 2011

2011-02-28 GTBS Spółka z o. o. wystepując w imieniu Gmny Głubczyce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu:

- część działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 25,20 m2, położenie nieruchomości: ul.Warszawska 35 w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

- część działki Nr 457/30 - garaż komunalny, powierzchnia: 15,40 m2, położenie nieruchomości: ul.Kozielska w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

- część działki Nr 435/13 - garaż komunalny, powierzchnia: 16,20 m2, położenie nieruchomości: ul.Warszawska 35 w Głubczycach (Szczegóły:0000003.JPG)

- część działki Nr 205/57 - garaż komunalny, powierzchnia: 19,47 m2, położenie nieruchomości: ul.Żeromskiego 8-10 w Głubczycach (Szczegóły:0000004.JPG)

2011-02-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 274/89 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 40,00 m2 , położenie nieruchomości: ul.Chrobrego w Głubczycach  (Szczegóły: 0000002.JPG)

2011-02-21 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 460/25 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 224,00 m2 , położenie nieruchomości: ul.Staszica w Głubczycach  (Szczegóły: 0000001.JPG)

2011-02-01 GTBS Spółka z o. o. wystepując w imieniu Gmny Głubczyce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki Nr 217/75 - dzierżawa gruntu pod komórką, powierzchnia: 7,50 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 56 w Głubczycach (Szczegóły:0000001.JPG)

- część działki Nr 217/75 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 54,74 m2, położenie nieruchomości: ul.Powstańców 56 w Głubczycach (Szczegóły:0000002.JPG)

- część działki Nr 460/25 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 224,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Staszica w Głubczycach (Szczegóły:0000003.JPG)

- część działki Nr 274/89 - teren przeznaczony do dzierżawy pod ogródek bez prawa trwałego inwestowania, powierzchnia: 40,00 m2, położenie nieruchomości: ul.Chrobrego w Głubczycach (Szczegóły:0000004.JPG)

STYCZEŃ 2011

2011-01-19 Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48–100 Głubczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań:

- część działki Nr 468/10 - lokal mieszkalny, powierzchnia: 47,70 m2 , położenie nieruchomości: ul.Kozielska 21/2 w Głubczycach  (Szczegóły: informacja o rokowaniach - Kozielska 21-2.doc)

2011-01-03 GTBS Spółka z o. o. ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 12, nr 14 i nr 16 położonych w Głubczycach przy ul.Dworcowej w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki Nr 731/17 - garaż komunalny, powierzchnia: 20,00 m2 , położenie nieruchomości: ul.Dworcowa w Głubczycach  (Szczegóły: 0000001-40.JPG)Kozielska 20a-1 przedmiar robót.pdf