GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2015

MARZEC 2015

2015-03-11 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • przestawka trzonu kuchennego w lokalu mieszkalnym przy ul. Raciborskiej 10a/10 w Głubczycach: szczegóły / załącznik SCAN1238_000.pdf

2015-03-09 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach wystepując w imeniu Gminy Głubczyce podaje do publiczne wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • SCAN1171_000.pdf

 • SCAN1172_000.pdf

                                                                                    LUTY 2015

2015-02-23 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach wystepując w imeniu Gminy Głubczyce podaje do publiczne wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głubczyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

SCAN1023_000.pdf

SCAN1022_000.pdf

SCAN1020_000.pdf

2015-02-05 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • świadczenie usług dotyczących sądowego dochodzenia roszczeń o zapłatę należności związanych z najmem, dzierżawą nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce objętych Porozumiemiem z dnia 02-01-2015r oraz opłat za media obciążających osoby będące dłużnikami Gminy Głubczyce w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem Rejonowym w Lublinie za pośrednictwem strony www.esad.gov.pl oraz Sądami Rejonowymi i Okręgowymi wg właściwości miejscowej dłużników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (orientacyjnie uzyskanie około 150 nakazów zapłaty w ciągu roku); 

szczegóły ogłoszenia: SCAN0974_000.pdf

STYCZEŃ 2015

2015-01-21 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul. Sobieskiego 23/2 w Głubczycach

szczegóły ogłoszenia:  SCAN0933_000.pdf

2015-01-21 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2015 r. kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów na roboty wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zasobach gminy Głubczyce; 

szczegóły ogłoszenia: SCAN0928_000.pdf

 

2015-01-21 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2015 r. kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów na roboty ogólnobudowlane w zasobach gminy Głubczyce; 

szczegóły ogłoszenia: SCAN0929_000.pdf

 

2015-01-21 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • sporządzanie wg potrzeb Zamawiającego w 2015 r. kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów na roboty elektryczne, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, sporządzanie i uzgadnianie z zakładem energetycznym schematów ideowych instalacji elektrycznych, sporządzanie rysunków wykonawczych instalacji elektrycznej wg potrzeb Zamawiającego w zasobach gminy Głubczyce; 

szczegóły ogłoszenia: SCAN0930_000.pdf

 

2015-01-21 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul.Fabryczna 5/8 w Głubczycach;

szczegóły ogłoszenia: SCAN0931_000.pdf

 

2015-01-21 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • wymianę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym ul.Fabryczna 5/8 w Głubczycach;

szczegóły ogłoszenia: SCAN0932_000.pdf

 

2015-01-19 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i gazowej ul. Sobieskiego 23/2 w Głubczycach - szczegóły / załacznik SCAN0916_000.pdf

2015-01-16 Głubczyckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • Remont i budowę nowego pieca kaflowego 2 szt. w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 23/2 i Plebiscytowej 12/7 przedmiar robót w załączeniu: szczegóły załącznik SCAN0910_000.pdf

2015-01-09 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawa fabrycznie nowego ciepłomierza z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Qp=15m3/h, połączenie kołnierzowe, DN 50, para czujników PT500, montaż na powrocie, rozstaw 270mm - 1kpl. Aktualna cecha legalizacyjna, układ montażowy - powrót, nośnik ciepła: woda.

szczegóły/ załączniki:

Niepodległości 30 - treść zapytania cenowego.pdf
Treść oferty - ciepłomierz.doc
 

Cmentarz Komunalny w Głubczycach Biblioteka Publiczna Głubczyce MOK w Głubczycach TV Głubczyce Skarby pogranicza Zdrowie opolskie  Śląsk bez granic Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum ePUAP System Informacji Przestrzennej baner_partnerstwo_nyskie.jpeg ssd_baner3_1.jpeg.